Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji INFO w programie Microsoft Excel.

Uwaga:  Funkcja INFO jest niedostępna w aplikacji Excel Web App.

Opis

Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym.

Składnia

INFO(typ_tekst)

Składnia funkcji INFO obejmuje następujące argumenty:

  • Typ_tekst    Argument wymagany. Tekst określający typ zwracanych informacji.

Typ_tekst

Zwraca

"katalog"

Ścieżka bieżącego katalogu lub folderu określonego w opcji Excel, Przy uruchamianiu otwórz wszystkie pliki w (Wybierz pozycję Opcje > plików > Zaawansowane > Ogólne).

"liczba_plików"

Liczba arkuszy w otwartych skoroszytach.

"pochodzenie"

odwołanie bezwzględne do komórki widocznej w lewym górnym rogu okna (zależnie od aktualnej pozycji przewijania) jako tekst poprzedzony przez "$A:". Ta wartość jest przeznaczona do zachowania zgodności z programem Lotus 1-2-3 w wersji 3.x. Zwracana wartość rzeczywista zależy od bieżącego ustawienia stylu odwołań. W przypadku użycia na przykład komórki D9 zostanie zwrócona wartość:

  • Styl odwołań A1     "$A:$D$9"

  • Styl odwołań W1K1    "$A:W9K4"

"wersja_systemu"

wersję bieżącego systemu operacyjnego w postaci tekstu

"przeliczenie"

bieżący tryb ponownego obliczania, czyli "Automatyczny" lub "Ręczny"

"wersja"

wersję pakietu Microsoft Excel w postaci tekstu

"system"

Nazwa środowiska operacyjnego:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Ważne: W poprzednich wersjach programu Microsoft Excel wartości „dostępna_pamięć”, „pamięć_używana” i „pamięć_całkowita” argumentu typ_tekst powodowały zwrócenie informacji dotyczących pamięci. Te wartości argumentu typ_tekst nie są już obsługiwane i powodują zwrócenie wartości błędu #N/D!

Przykład

Skopiuj przykładowe formuły z poniższej tabeli i wklej je w nowym arkuszu Excel. 

Formuła

Opis

Wynik

=INFO("numfile")

Liczba arkuszy w otwartych skoroszytach

liczba wskazująca liczbę arkuszy w obecnie otwartych skoroszytach

=INFO("przeliczenie")

Tryb ponownego obliczania skoroszytu

"Automatyczne" lub "Ręczne" w zależności od bieżącego stanu opcji obliczeń.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×