Składnik Web Part przeszukiwania zawartości i inne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem wyświetlają zawartość na podstawie wyszukiwania. Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera stronę zawierającą składnik Web Part przeszukiwania zawartości lub jeden z pozostałych składników Web Part sterowanych wyszukiwaniem, zapytanie jest wysyłane do indeksu wyszukiwania, a wyniki wyszukiwania są wyświetlane automatycznie w składniku Web Part.

Różne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem mają różne zapytania domyślne. Na przykład składnik Web Part przeszukiwania zawartości pokazuje ostatnio zmienione elementy z bieżącej strony. Gdy nowa zawartość jest odkrywana przez wyszukiwanie, za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla stronę, jest wyświetlana zaktualizowana lista zawartości.

Zapytanie w składniku Web Part można zmienić tak, aby była wyświetlana zawartość z innych witryn lub list.

Aby zmienić zapytanie domyślne lub utworzyć własne zapytanie

  1. W okienku narzędzi składnika Web Part w obszarze Kryteria wyszukiwania kliknij pozycję Zmień zapytanie.

  2. W oknie Konstruuj zapytanie zmień zapytanie domyślne lub utwórz własne zapytanie.

Definiowanie liczby elementów wyświetlanych w składniku Web Part

  • W obszarze Liczba elementów do pokazania wprowadź liczbę elementów, które mają być wyświetlane w składniku Web Part.

Zobacz też:

Opis źródeł wyników

Opis reguł kwerend

Opis przekształceń zapytań

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×