Ten składników Web Part nawigacji wyszukiwania zawiera linki służące do umożliwiania użytkownikom korzystania z różnych funkcji wyszukiwania pionowego. Mogą to być linki, takie jak Osoby i Klipy wideo,które mogłyby spowodować, że użytkownicy będą wyszukiwać w pionie i będą wyszukiwać wideo w pionie. Właściwości składników Web Part nawigacji wyszukiwania można skonfigurować w okienku narzędzi składników Web Part nawigacji wyszukiwania. Te właściwości obejmują następujące ustawienia:

Ważne: Na Program SharePoint na platformie Microsoft 365 Web Part nawigacji wyszukiwania jest dostępny tylko w klasycznej wersji SharePoint.

 • The Search Results Web Part to get the query from

 • Wyświetlane linki nawigacji

 • Wygląd

 • Układ

W składników Web Part nawigacji wyszukiwania są używane linki nawigacji określone w sekcji Konfigurowanie nawigacji wyszukiwania Ustawienia stronie wyszukiwanie dla odpowiedniej witryny. Nawigacja określona w tym miejscu zawiera linki wyszukiwania pionowego oraz kolejność wyświetlania tych linków w składników Web Part. Domyślna kolejność linków wyszukiwania pionowego na stronie Ustawienia wyszukiwania jest następująca: Wszystko, Osoby, Konwersacje, Wideo i Raporty.

Aby dodać element Web Part nawigacji wyszukiwania

 1. Upewnij się, że konto użytkownika wykonującego tę procedurę jest członkiem grupy Projektanci.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 3. Kliknij pozycję Dodaj składników Web Part.

 4. W grupie Kategorie pod wstążką kliknij pozycję Wyszukaj.

 5. W grupie Części pod wstążką kliknij pozycję Nawigacja wyszukiwania.

 6. Kliknij Dodaj.

Aby skonfigurować właściwości składników Web Part nawigacji wyszukiwania

 1. Upewnij się, że konto użytkownika wykonującego tę procedurę jest członkiem grupy Projektanci.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 3. W obszarze Web Part nawigacji wyszukiwania przesuń wskaźnik myszy do prawej strony tytułu tego składników, kliknij strzałkę, a następnie w menu kliknij polecenie Edytuj ten element. Pod wstążką w prawym górnym rogu strony zostanie otwarte okienko narzędzi składników Web Part nawigacji wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×