Instrukcja REVOKE

Odwołuje określone uprawnienia istniejącemu użytkownikowi lub grupie.

Składnia

REVOKE {uprawnienie[, uprawnienie, …]} ON
{TABLE tabela |
OBJECT obiekt|

CONTAINER kontener}
FROM {nazwa_podmiotu_autoryzacji[, nazwa_podmiotu_autoryzacji, …]}

Instrukcja REVOKE zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

uprawnienie

Odwoływane uprawnienie lub uprawnienia. Uprawnienia są określane przy użyciu następujących słów kluczowych:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA i UPDATEOWNER.

tabela

Dowolna prawidłowa nazwa tabeli.

obiekt

Może to być dowolny obiekt inny niż tabela. Przykładem może być przechowywane zapytanie (widok lub procedura).

kontener

Nazwa prawidłowego kontenera.

nazwa_podmiotu_autoryzacji

Nazwa użytkownika lub grupy.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×