Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji IPMT w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wysokość spłaty odsetek dla danego okresu dla kredytu opartego na regularnych, stałych spłatach i stałej stopie procentowej.

Składnia

IPMT(stopa;okres;liczba_okresów;wb;[wp];[typ])

W składni funkcji IPMT występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Okres    Argument wymagany. Okres, za który należy znaleźć odsetki i musi zostać określony w zakresie od 1 do liczba_okresów.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Wb    Argument wymagany. Obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności.

  • Wp    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, za jego wartość jest uznawane 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0).

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli typ zostanie pominięty, przyjmuje się, że jego typ wynosi 0.

Wartość typ wynosi

Płatność przypada na

0

Koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, a liczba_okresów — 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wypłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

10,00%

Odsetki roczne

1

Okres, dla którego są wyznaczane odsetki

3

Liczba lat pożyczki

8 000 zł

Obecna wartość pożyczki

Formuła

Opis

Wynik na żywo

=IPMT(A2/12;A3;A4*12;A5)

Odsetki należne w pierwszym miesiącu pożyczki udzielonej na warunkach określonych w zakresie komórek A2:A5.

(66,67 zł)

=IPMT(A2;3;A4;A5)

Odsetki należne w ostatnim roku pożyczki udzielonej na tych samych warunkach, przy spłatach rocznych.

(292,45 zł)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×