Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji IRR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów gotówkowych reprezentowanych przez wartości liczbowe. Przepływy gotówkowe nie muszą być równe takim, jakie byłyby dla całego roku. Muszą jednak występować w regularnych interwałach, np. rocznie lub miesięcznie. Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą zwrotu otrzymywaną z inwestycji składającej się z wydatków (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie) występujących regularnie.

Składnia

IRR(wartości;[wynik])

W składni funkcji IRR występują następujące argumenty:

 • Wartości    Argument wymagany. Tablica lub odwołanie do komórek zawierających liczby, dla których ma zostać obliczona wewnętrzna stopa zwrotu.

  • Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu wymaga obecności przynajmniej jednej liczby dodatniej i jednej liczby ujemnej w wartościach.

  • W interpretacji kolejności przepływów gotówkowych funkcja IRR wykorzystuje kolejność wartości. Należy się upewnić, że wartości wydatków i dochodów wprowadzane są we właściwej kolejności.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są pomijane.

 • Wynik    Argument opcjonalny. Liczba przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji IRR.

  • Program Microsoft Excel używa techniki iteracyjnej do obliczania funkcji IRR. Zaczynając od argumentu przypuszczenie, funkcja IRR cyklicznie przechodzi przez obliczenia do momentu uzyskania dokładności wyniku w granicach 0,00001%. Jeśli funkcja IRR nie może znaleźć wyniku, który działa po 20 próbach, #NUM! zwróci wartość błędu #VALUE!.

  • W większości przypadków wprowadzenie argumentu przypuszczenia nie jest wymagane do obliczenia funkcji IRR. W przypadku pominięcia argumentu przypuszczenia zakłada się, że jego wartość wynosi 0,1 (10%).

  • Jeśli funkcja IRR wyświetla wartość błędu #LICZBA! lub jeśli wynik nie jest zbliżony do wyniku oczekiwanego, należy powtórzyć próbę, podając inną wartość argumentu przypuszczenia.

Spostrzeżenia

Funkcja IRR pozostaje w ścisłym związku z funkcją NPV, tj. funkcją obliczającą wartość bieżącą netto. Stopa zwrotu obliczona przez funkcję IRR to stopa procentowa odpowiadająca zerowej wartości bieżącej netto. Przedstawiona poniżej formuła ilustruje powiązanie funkcji NPV i IRR:

NPV(IRR(A2:A7);A2:A7) jest równe 1,79E-09 (przy danej dokładności wyliczenia IRR wartość wynosi ostatecznie 0).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

-70 000 zł

Początkowy koszt inwestycji

12 000 zł

Dochód netto w pierwszym roku

15 000 zł

Dochód netto w drugim roku

18 000 zł

Dochód netto w trzecim roku

21 000 zł

Dochód netto w czwartym roku

26 000 zł

Dochód netto w piątym roku

Formuła

Opis

Wynik

=IRR(A2:A6)

Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po czterech latach.

-2,1%

=IRR(A2:A7)

Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po pięciu latach.

8,7%

=IRR(A2:A4;-10%)

Do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji po dwóch latach konieczne jest podanie przypuszczenia (w tym przykładzie -10%).

-44,4%

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×