W tym artykule omówiono osiem funkcji, które służą do testowania typu wartości lub odwołania do kolumny. Każda z tych funkcji, które są wspólnie nazywane funkcjami CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeżeli wartość jest odwołaniem do pustej kolumny; w przeciwnym wypadku zwraca wartość FAŁSZ.

Składnia

CZY.PUSTA(wartość)

CZY.BŁ(wartość)

CZY.BŁĄD(wartość)

CZY.LOGICZNA(wartość)

CZY.BRAK(wartość)

CZY.NIE.TEKST(wartość)

CZY.LICZBA(wartość)

CZY.TEKST(wartość)

Wartość     jest wartością, która ma zostać przetestowana. Wartość może być pusta, błędna, logiczna, tekstowa lub numeryczna albo może być odwołaniem kolumny.

Funkcja

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli

CZY.PUSTA

Wartość odwołuje się do pustego odwołania kolumny.

CZY.BŁ

Wartość odwołuje się do każdej wartości błędu z wyjątkiem #N/D!.

CZY.BŁĄD

Wartość odwołuje się do każdej wartości błędu (#N/D!, #ARG!, #ADR!, #DZIEL/0!, #LICZBA!, #NAZWA? lub #ZERO!).

CZY.LOGICZNA

Wartość odwołuje się do wartości logicznej.

CZY.BRAK

Wartość odwołuje się do wartości błędu #N/D! (braku wartości).

CZY.NIE.TEKST

Wartość odnosi się do dowolnego elementu, który nie jest tekstem (należy zauważyć, że funkcja ta zwraca wartość PRAWDA, jeżeli wartość odnosi się do pustego odwołania kolumny).

CZY.LICZBA

Wartość odwołuje się do liczby.

CZY.TEKST

Wartość odwołuje się do tekstu.

Spostrzeżenia

  • Argumenty wartości funkcji IS nie są konwertowane. Na przykład w większości innych funkcji, gdzie jest wymagana liczba, wartość tekstowa „19” jest konwertowana na liczbę 19. Jednak w formule ISNUMBER("19"), liczba „19” nie jest konwertowana z wartości tekstowej, a funkcja ISNUMBER zwraca wartość FAŁSZ.

  • Funkcje IS są przydatne w formułach służących do testowania wyniku obliczeń. W połączeniu z funkcją IF stanowią metodę wyszukiwania błędów w formułach (zobacz poniższe przykłady).

Zestaw przykładów 1

Formuła:

Opis (wynik)

=CZY.LOGICZNA(PRAWDA)

Sprawdza, czy wartość PRAWDA jest wartością logiczną (Tak)

=CZY.LOGICZNA("PRAWDA")

Sprawdza, czy wartość „PRAWDA” jest wartością logiczną (Nie)

=CZY.LICZBA(4)

Sprawdza, czy wartość 4 jest liczbą (Tak)

Zestaw przykładów 2

Kol1

Formuła:

Opis (wynik)

Złoto

=CZY.PUSTA([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest pusta (Nie)

#ADR!

=CZY.BŁĄD([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest błędem (Tak)

#ADR!

=CZY.BRAK([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest błędem #N/D! (Nie)

#N/D!

=CZY.BRAK([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest błędem #N/D! (Tak)

#N/D!

=CZY.BŁ([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest błędem (Nie)

330,92

=CZY.LICZBA([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest liczbą (Tak)

Region1

=CZY.TEKST([Kol1])

Sprawdza, czy wartość w kolumnie Kol1 jest tekstem (Tak)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×