Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Folder wyszukiwania to folder wirtualny, który umożliwia wyświetlanie wszystkich elementów wiadomości e-mail spełniających określone kryteria wyszukiwania. Na przykład folder wyszukiwania Nieprzeczytana poczta umożliwia wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych wiadomości w jednym folderze, nawet jeśli te wiadomości mogą być zapisane w różnych folderach w skrzynce pocztowej.  

Tworzenie nowego folderu wyszukiwania 

Możesz utworzyć cztery typy folderów wyszukiwania: 

  • Nieprzeczytana poczta.

  • Oflagowane lub flagą monitującą.

  • Poczta jest nieprzeczytana lub oflagowana w celu wykonania dalszych czynności.

  • Poczta wysyłana bezpośrednio do mnie.

Tworzenie i używanie wstępnie zdefiniowanych folderów wyszukiwania 

  1. Przejdź do skrzynki pocztowej, którą chcesz utworzyć w folderze wyszukiwania.

  2. W obszarze Foldery wyszukiwania wybierz pozycję Utwórz nowy folder wyszukiwania.

SearchFolderCollapsed

3. Z listy Wybierz folder wyszukiwania wybierz typ folderu wyszukiwania, który chcesz dodać.  

SearchFolder2

4. Potwierdź nazwę folderu wyszukiwania i kliknij pozycję Utwórz

5. Wybierz strzałkę, aby rozwinąć pozycję Foldery wyszukiwania, aby wyświetlić foldery wyszukiwania poniżej. 

SearchFolder3

Uwaga: Możesz dodać wybrany folder wyszukiwania do ulubionych.

Usuwanie folderu wyszukiwania

Jeśli folder wyszukiwania nie jest już potrzebny, możesz go usunąć. Folder wyszukiwania to folder wirtualny. Usunięcie folderu wyszukiwania z listy folderów nie powoduje usunięcia wiadomości wyświetlanych w tym folderze. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z folderu wyszukiwania, otwórz folder wyszukiwania, zaznacz wszystkie wiadomości, a następnie kliknij pozycję Usuń na klawiaturze. 

  1. Na liście folderów wybierz strzałkę w dół obok wyrazu Foldery wyszukiwania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby rozwinąć listę folderów wyszukiwania.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder wyszukiwania, który chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń folder.

Ważne: Usunięcie folderu wyszukiwania nie powoduje usunięcia żadnych wiadomości. Usunięcie folderu, który nie jest folderem wyszukiwania, spowoduje usunięcie zarówno folderu, jak i wiadomości znajdujących się w tym folderze. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×