Evernote: tylko notatki z przypomnieniem będą wyświetlane w kalendarzu Outlook. Wszystkie notatki są tylko do odczytu. Jeśli chcesz edytować notatkę, musisz otworzyć ją w aplikacji Evernote.

Urodziny w serwisie Facebook będą wyświetlane tylko w przypadku znajomych na Facebooku, którzy również korzystają z integracji z programem Outlook. Tylko zdarzenia, na które Cię zaproszono lub zostały zaakceptowane, będą wyświetlane w kalendarzu Outlook.

Wunderlist: tylko zadania z terminem wykonania będą wyświetlane w kalendarzu Outlook. Wszystkie zadania są tylko do odczytu. Jeśli chcesz edytować zadanie, musisz otworzyć je w aplikacji Wunderlist. Jeśli jakieś notatki lub zdarzenia zostały utracone w połączonej aplikacji kalendarza, upewnij się, że aplikacja jest włączona w menu kalendarza (odhacz obok połączonej aplikacji).

Meetup: domyślnie dodajemy kalendarze Meetup z Twojego konta, ale włączamy domyślnie tylko kalendarz z opcją Spotkania, w których uczestniczę. Użyj ustawień kalendarza, aby włączyć lub wyłączyć określone kalendarze — wszystkie zdarzenia są tylko do odczytu. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we własnych zdarzeniach, musisz otworzyć je w usłudze Meetup.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×