Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Określa tabele lub zapytania zawierające pola wyszczególnione w instrukcji SELECT.

Składnia

SELECT lista_pól
FROM wyrażenie_tabeli [IN zewnętrzna_baza_danych]

Instrukcja SELECT zawierająca klauzulę FROM składa się z następujących segmentów:

Segment

Opis

lista_pól

Nazwa pola lub pól, jakie mają być pobierane wraz ze wszystkimi ewentualnymi aliasami nazw pól, funkcje agregacji w języku SQL, orzeczenia wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW i TOP) lub inne opcje instrukcji SELECT.

wyrażenie_tabeli

Wyrażenie identyfikujące jedną lub więcej tabel, z których są pobierane dane. To wyrażenie może być nazwą jednej tabeli, nazwą zapisanego zapytania lub wartością złożoną będącą wynikiem operacji INNER JOIN, LEFT JOIN lub RIGHT JOIN.

zewnętrzna_baza_danych

Pełna ścieżka zewnętrznej bazy danych zawierającej wszystkie tabele w segmencie wyrażenie_tabeli.


Spostrzeżenia

Klauzula FROM jest wymagana i występuje po każdej instrukcji SELECT.

Kolejność nazw tabel w segmencie wyrażenie_tabeli jest nieistotna.

W celu zwiększenia wydajności i łatwości użycia zalecane jest używanie tabeli połączonej zamiast klauzuli IN do pobierania danych z zewnętrznej bazy danych.

W poniższym przykładzie pokazano, jak pobrać dane z tabeli Pracownicy:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×