Definiuje nazwę oraz opcjonalne parametry.

Uwaga: Klauzula PROCEDURE została zastąpiona instrukcją PROCEDURE. Klauzula PROCEDURE jest nadal obsługiwana, jednak instrukcja PROCEDURE udostępnia nadzbiór funkcji klauzuli PROCEDURE i jest zalecaną składnią.

Składnia

PROCEDURE nazwa [parametr_1 typ_danych[, parametr_2 typ_danych[, ...]]

Klauzula PROCEDURE zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

nazwa

Nazwa procedury.

parametr_1, parametr_2

Co najmniej jedna nazwa pola bądź co najmniej jeden parametr. Na przykład:

PROCEDURE Sales_By_CountryRegion [Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime;

typ_danych

Jeden z podstawowych typów danych języka SQL dla programu Microsoft Access lub jego synonim.

Spostrzeżenia

Procedura SQL składa się z klauzuli PROCEDURE (określającej nazwę procedury), opcjonalnej listy definicji parametrów i jednej instrukcji SQL. Na przykład procedura Get_Part_Number może uruchomić zapytanie pobierające określony numer części.

Uwagi: 

  • Jeśli klauzula zawiera więcej niż jedną definicję pola (czyli parę parametr-typ_danych), rozdziel je przecinkami.

  • Po klauzuli PROCEDURE musi występować instrukcja SQL (na przykład instrukcja SELECT lub UPDATE).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×