Klienci mający wersję 16.0.8326.2062 w bieżącym kanale nie mogą edytować kalendarzy udostępnionych.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2017 r.

PROBLEM

Klienci mający wersję główną w bieżącym kanale, 16.0.8326.2062, nie mogą edytować kalendarzy udostępnionych.

Podczas próby edytowania lub dodania nowego elementu w kalendarzu może zostać wyświetlony następujący błąd:

Nie masz uprawnień do tworzenia elementów w tym folderze. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Właściwości, aby sprawdzić swoje uprawnienia do folderu. Aby zmienić uprawnienia, skontaktuj się z właścicielem folderu lub administratorem.

Błąd programu Outlook: kalendarz udostępniony

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu udostępnionego w celu sprawdzenia uprawnień powoduje wyświetlenie następującego błędu:

Nie można wyświetlić właściwości folderu. Być może folder ten został usunięty lub zawierający go serwer jest niedostępny. Nie można wyświetlić właściwości folderu. Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wykonać tę operację.

Błąd programu Outlook: nie można wyświetlić folderu

Stan: naprawione

Poprawkę rozwiązującą ten problem opublikowano w kompilacji 16.0.8431.2079. Aby natychmiast zainstalować aktualizację, przejdź do pozycji Plik > Konto pakietu Office > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów! Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Tematy pokrewne

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows
Rozwiązywanie problemów z programem Outlook w systemie Windows przy użyciu automatycznych narzędzi do rozwiązywania problemów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×