Możesz skompresować wszystkie obrazy w pliku, aby zmniejszyć ogólny rozmiar publikacji.

 1. Kliknij obraz, który chcesz skompresować.

 2. W obszarze Narzędzia obrazówna karcie Formatowanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy.

 3. W oknie dialogowym Kompresowanie obrazów w obszarze Zastosuj ustawienia kompresji kliknijprzycisk Zastosuj do wszystkich obrazów w publikacji.

  Uwaga: Możesz także wybrać inne opcje wyjściowe kompresji, w zależności od potrzeb publikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis okna dialogowego Kompresowanie obrazów w programie Publisher.

 4. Kliknij przycisk Kompresuj.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy ma zostać zastosowana optymalizacja obrazów, kliknij przycisk Tak.

W Microsoft Office Publisher 2007 przycisk Kompresuj obrazy znajduje się na pasku narzędzi Obraz.

Przycisk Kompresuj obrazy

 1. Kliknij obraz, który chcesz skompresować.

 2. Na pasku narzędzi Obraz kliknij przycisk Kompresuj obrazy Obraz przycisku.

  Uwaga: Jeśli zaznaczony obraz jest obiektem OLE, pasek narzędzi Obraz nie jest automatycznie wyświetlany. Aby wyświetlić pasek narzędzi Obraz, wskaż pozycję Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknij pozycję Obraz.

 3. W oknie dialogowym Kompresowanie obrazów w obszarze Zastosuj ustawienia kompresji kliknijprzycisk Zastosuj do wszystkich obrazów w publikacji.

  Uwaga: Możesz także wybrać inne opcje wyjściowe kompresji, w zależności od potrzeb publikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis okna dialogowego Kompresowanie obrazów w programie Publisher.

 4. Kliknij przycisk Kompresuj.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy ma zostać zastosowana optymalizacja obrazów, kliknij przycisk Tak.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×