Jeśli logujesz się do systemu Windows 10 za pomocą konta Microsoft z adresem w usłudze Outlook.com, Live, Hotmail lub MSN, konto to zostanie dodane do aplikacji Poczta i Kalendarz. Do aplikacji Poczta i Kalendarz możesz dodać to konto e-mail, a także wiele innych kont e-mail, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz tworzyć zdarzenia i zarządzać nimi.

Uwagi: 

Dodawanie nowego konta e-mail

 1. Otwórz aplikację Poczta, klikając menu Start systemu Windows i wybierając polecenie Poczta.

  Pokazuje, jak jest wyświetlana aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 w menu Start systemu Windows

 2. Jeśli otwierasz aplikację Poczta po raz pierwszy, zostanie wyświetlona strona powitalna. Wybierz pozycję Dodaj konto, aby rozpocząć.

  Okno dialogowe Dodawanie konta na stronie powitalnej aplikacji Poczta

  Jeśli aplikacja Poczta była już wcześniej używana, u dołu lewego okienka nawigacji wybierz pozycję Ustawienia  Ikona Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj kontami.

  Pokazuje wybieranie pozycji Zarządzaj kontami w menu ustawień aplikacji Poczta

  Uwaga: Aby przejść do pozycji Ustawienia na telefonie lub tablecie, naciśnij trzy kropki w dolnej części strony.

 3. Wybierz pozycję Dodaj konto.

  Pokazuje wybieranie pozycji Dodaj konto w menu Zarządzaj kontami

 4. Wybierz typ konta do dodania.

  Pokazuje okno dialogowe Dodawanie konta

  Uwagi: 

  • W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie w dół zawartości okna dialogowego Dodawanie konta.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Google, musisz się zalogować przy użyciu swojego konta Google, wprowadzić kod weryfikacji dwuetapowej, jeśli ta funkcja zabezpieczeń została przez Ciebie włączona, oraz nadać systemowi Windows uprawnienie dostępu do Twoich informacji. Kliknij pozycję Zezwalaj, a konto zostanie utworzone.

  • Jeśli wybierzesz inne konto poczty e-mail, konieczne będzie wykonanie czynności opisanych w sekcji Specjalne instrukcje dotyczące innych kont poniżej.

 5. Wprowadź wymagane informacje i kliknij pozycję Zaloguj się. W przypadku większości kont będą to adres e-mail, hasło i nazwa konta. Nazwa konta jest wyświetlana zarówno w okienku po lewej stronie w aplikacji Poczta systemu Poczta dla systemu Windows 10, jak i w okienku zarządzania kontami.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie można znaleźć informacji dla tego konta. Upewnij się, że adres e-mail jest poprawny, a następnie spróbuj ponownie”, musisz kliknąć pozycję Spróbuj ponownie trzy razy, aby ten przycisk zmienił się w przycisk Zaawansowane. Kliknij przycisk Zaawansowane i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w następnej sekcji, aby dodać swoje konto.

 6. Kliknij przycisk Gotowe. Synchronizacja danych rozpocznie się zaraz po skonfigurowaniu konta.

Uwaga: Synchronizowanie konta może potrwać kilka minut. W tym czasie w okienku wiadomości może być wyświetlany komunikat „Jeszcze nie zsynchronizowano”. Jeśli komunikat będzie wyświetlany przez długi czas, zobacz Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w aplikacjach Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10.

Dodawanie konta przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Istnieją dwa sposoby uzyskiwania dostępu do opcji Konfiguracja zaawansowana dla konta e-mail.

 • Kliknij pozycję Konfiguracja zaawansowana, jeśli automatyczna konfiguracja konta e-mail opisana w kroku 3 powyżej nie powiedzie się.

 • Kliknij pozycję Konfiguracja zaawansowana w oknie Wybieranie konta w kroku 2. Opcja Konfiguracja zaawansowana jest ostatnią opcją na liście i może być konieczne przewinięcie w celu jej wyświetlenia.

  Pokazuje wybieranie pozycji Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Dodawanie konta

  Możesz wybrać konto Exchange ActiveSync lub konto Internetowa poczta e-mail. O ile administrator nie poinformował Cię, że należy użyć konta programu Exchange ActiveSync, kliknij pozycję Internetowa poczta e-mail.

Wprowadź następujące informacje w oknie Konfiguracja zaawansowana.

 • Adres e-mail Nazwa, która jest widoczna w lewym okienku aplikacji Poczta.

 • Nazwa użytkownika Jest to Twój pełny adres e-mail.

 • Hasło Wprowadź hasło do konta e-mail.

 • Nazwa konta Jest to nazwa wyświetlana w okienku po lewej stronie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 oraz w okienku zarządzania kontami. Możesz wybrać dowolną nazwę.

 • Wysyłaj wiadomości, używając tej nazwy Wprowadź nazwę, która ma być widoczna dla adresatów Twoich wiadomości.

 • Serwer przychodzącej poczty e-mail Możesz uzyskać te informacje od swojego usługodawcy internetowego lub administratora. Zwykle adres serwera przychodzącej poczty e-mail jest w formacie mail.contoso.com lub imap.google.com. W przypadku wielu kont e-mail te informacje można znaleźć w artykule Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP.

 • Typ konta Wybierz pozycję POP3 lub IMAP4. W przypadku większości kont e-mail używany jest protokół IMAP4. Jeśli nie wiesz, którą pozycję wybrać, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

 • Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP) Możesz uzyskać te informacje od swojego usługodawcy internetowego lub administratora. Zwykle adres serwera wychodzącej poczty e-mail jest w formacie mail.contoso.com lub smtp.contoso.com.

 • Domyślnie wszystkie cztery pola wyboru w dolnej części okna są zaznaczone. W przypadku większości kont e-mail nie są wymagane żadne zmiany tych opcji.

Ustawienia do wpisania w sekcji Konfiguracja zaawansowana może podać dostawca poczty e-mail, ale można też skorzystać z artykułu Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP, w którym podaliśmy ustawienia dla najpopularniejszych dostawców poczty e-mail.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij pozycję Zaloguj się > Gotowe.

Uwaga: Jeśli chcesz dodać konto inne niż usługi Gmail, zobacz sekcję Specjalne instrukcje dotyczące innych kont.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli występują problemy z konfiguracją konta, wypróbuj poniższe rozwiązania.

 • Jeśli przeprowadzono uaktualnienie do systemu Windows 10, konieczne będzie ponowne dodanie kont do aplikacji Poczta dla systemu Windows 10.

 • Upewnij się, że wprowadzony adres e-mail i hasło są prawidłowe. W hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

 • Jeśli widzisz swoje najnowsze wiadomości, ale nie widzisz starszych wiadomości, prawdopodobnie musisz zmienić czas trwania synchronizacji wiadomości e-mail.

 • Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym, że Twoje konto jest nieaktualne, prawdopodobnie musisz zaktualizować hasło, serwer poczty przychodzącej lub wychodzącej albo ustawienia protokołu SSL. Zobacz Rozwiązywanie problemów z nieaktualnym kontem.

Jeśli chcesz usunąć konto, zobacz Usuwanie konta e-mail w aplikacjach Poczta i Kalendarz.

Specjalne instrukcje dotyczące innych kont

Jeśli na Twoim koncie usługi iCloud włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe, konieczne będzie wygenerowanie hasła specyficznego dla aplikacji w celu dodania konta usługi iCloud do aplikacji Poczta.

 1. Zaloguj się na swojej stronie konta identyfikatora Apple.

 2. Wybierz pozycję Generuj hasło poniżej haseł specyficznych dla aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Firma Microsoft dodała obsługę protokołu OAuth dla kont Yahoo! w Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Aby zainstalować Aktualizację dla twórców już teraz, przejdź do witryny pobierania oprogramowania i wybierz pozycję Aktualizuj teraz. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, zobacz Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców jest już dostępna.

W przypadku japońskiej wersji konta usługi Yahoo! należy wykonać następujące czynności:

 • Konto usługi Yahoo! należy dodać jako konto IMAP. Aby to zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Dodawanie konta przy użyciu konfiguracji zaawansowanej przy użyciu imap.mail.yahoo.co.jp serwera poczty przychodzącej i smtp.mail.yahoo.co.jp dla serwera poczty wychodzącej.

Aby zsynchronizować skrzynkę pocztową usługi QQ z aplikacjami Poczta i Kalendarz, należy dla tej usługi włączyć obsługę protokołu IMAP.

 1. Zaloguj się na konto usługi QQ.

 2. Wybierz pozycję ustawienia > konto > usługi POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV > Znajdź usługę IMAP/SMTP > Otwórz.

 3. Aby włączyć tę usługę, może być konieczne wysłanie wiadomości SMS. Po wybraniu polecenia Otwórz w kroku 2 może zostać wyświetlone okno dialogowe z monitem o wysłanie wiadomości na wyświetlony numer telefonu przy użyciu telefonu.

 4. Po wysłaniu wiadomości SMS usługi QQ otworzy nowe okno dialogowe z kodem autoryzacji. Skopiuj kod autoryzacji, ponieważ będziesz potrzebować tego pola, aby dodać konto e-mail usługi usługi QQ w aplikacjach poczta i kalendarz.

 5. W aplikacjach poczta i kalendarz Usuń konto usługi QQ, a następnie dodaj je ponownie, korzystając z kodu autoryzacji.

  Konto usługi QQ powinno teraz być synchronizowane automatycznie.

Gdy spróbujesz połączyć konto witryny GMX.de lub WEB.de z aplikacjami Poczta i Kalendarz, otrzymasz wiadomość e-mail w skrzynce pocztowej usługi GMX.de lub WEB.de z instrukcjami dotyczącymi włączania dostępu.

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się na swoje konto witryny GMX.de lub WEB.de.

 2. Znajdź wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące łączenia konta z aplikacjami Poczta i Kalendarz, a następnie postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

 3. Twoje konto powinno zostać automatycznie zsynchronizowane z aplikacjami Poczta i Kalendarz.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społecznościPrzycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Tematy pokrewne

Usuwanie konta e-mail z aplikacji

poczta i kalendarz Brakuje wiadomości lub znikają one
Zmienianie hasła w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10


Poczta i kalendarz dla systemu Windows 10 — często zadawane pytania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×