Konfigurowanie zaawansowanych opcji integracji z telefonem

Oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync 2010 można zintegrować z systemem telefonicznym niebędącym składnikiem rozwiązania ujednoliconej komunikacji w organizacji (pod warunkiem, że ta funkcja jest włączona w organizacji).

Zalecane jest używanie telefonu certyfikowanego do stosowania w rozwiązaniach ujednoliconej komunikacji. Nie można nawiązywać połączeń wideo między dwoma różnymi systemami telefonicznymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z systemu telefonicznego niebędącego składnikiem rozwiązania ujednoliconej komunikacji.

Co chcesz zrobić?

Korzystanie z konfiguracji automatycznej

Aby użyć konfiguracji automatycznej:

  • Kliknij pozycję Konfiguracja automatyczna, aby integracja z telefonem została skonfigurowana automatycznie przez programy Lync 2010 i Microsoft Lync Server 2010.

Początek strony

Określanie konfiguracji ręcznej

  • Kliknij pozycję Konfiguracja ręczna, aby ręcznie skonfigurować integrację z telefonem, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Identyfikator URI zdalnego sterowania połączeniami (SIP)  

Wpisz identyfikator URI serwera integracji komputerów z telefonami, który zarządza usługami telefonicznymi. Jeśli nie znasz identyfikatora URI zdalnego sterowania połączeniami, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Porady: 

  • Identyfikator URI ma postać adresu protokołu inicjowania sesji (SIP). Identyfikator URI zdalnego sterowania połączeniami może wyglądać na przykład tak:

  • sip:+13165551465@WARSZAWA-LCSCTI-02.corp.contoso.com

Identyfikator URI telefonu (telefon)  

Wpisz identyfikator URI telefonu, który ma być zarządzany. Jeśli nie znasz identyfikatora URI telefonu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Porady: 

  • Istnieje kilka standardowych formatów identyfikatorów URI telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument RFC: 3966 - The tel URI for Telephone Numbers pod adresem http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3966.txt. Identyfikator URI telefonu może wyglądać na przykład tak:

  • tel:+14255550146;ext=51459

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×