Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możliwość zarządzania rekordami w każdej witrynie zapewnia menedżerom rekordów większą kontrolę nad sposobem obsługi długoterminowych rekordów biznesowych i rekordów prawnych. Dzięki funkcji zarządzania rekordami „w miejscu” rekordy te mogą również stanowić część wspólnego obszaru roboczego razem z innymi dokumentami, nad którymi pracuje użytkownik.

Funkcję zarządzania rekordami w miejscu można uaktywnić — w zależności od struktury organizacyjnej rozwiązania do zarządzania rekordami — z poziomu zbioru witryn, a następnie można wyłączyć ręczne deklarowanie rekordów z poziomu listy bądź biblioteki. Ustawieniem domyślnym dla list i bibliotek jest jednak włączenie ręcznego deklarowania rekordów, jeśli funkcję uaktywniono z poziomu zbioru witryn.

Uwaga: W usłudze SharePoint Online wprowadzono rozwiązanie zarządzania rekordami Microsoft 365 w Centrum zgodności, które umożliwia deklarowanie zawartości jako rekordów przy użyciu etykiet przechowywania, co skutecznie zastępuje potrzebę korzystania z funkcji zarządzania rekordami lub w miejscu. Jeśli korzystasz z centrum rekordów, możesz nadal używać go obok etykiet przechowywania. Jednak do przodu, w celu zarządzania rekordami, zalecamy używanie rozwiązania Centrum zgodności zamiast Centrum rekordów.

Aktywowanie zarządzania rekordami w miejscu w programie SharePoint

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, przed wykonaniem tych zadań należy uaktywnić funkcję zarządzania rekordami w miejscu. Jeśli został aktywowany, Pomiń te czynności.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny .

  W SharePoint witrynie połączonej z grupą kliknij pozycję Ustawienia, kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 4. W obszarze Funkcje zbioru witrynZnajdź pozycję Zarządzanie rekordami w miejscu i kliknij pozycję Aktywuj.

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu w przypadku zbioru witryn

Jeśli rozwiązanie do zarządzania rekordami obejmuje wiele witryn, ustawienia zarządzania rekordami można skonfigurować przy użyciu następujących sposobów:

 • określenie rodzajów ograniczeń nakładanych na dokument deklarowany jako rekord;

 • określenie, czy wszystkie listy lub biblioteki w witrynie mają zezwalać na ręczne deklarowanie rekordów;

 • określenie, kto może ręcznie deklarować dokumenty jako rekordy i anulować deklarowanie.

Aby skonfigurować Zarządzanie rekordami w miejscu w zbiorze witryn

Uwaga:  Aby wykonać tę procedurę, należy najpierw uaktywnić funkcję zarządzania rekordami w miejscu na poziomie zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny .

  W SharePoint witrynie połączonej z grupą kliknij pozycję Ustawienia, kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia deklaracji rekordu.

 4. Na stronie Ustawienia deklaracji rekordu w sekcji Ograniczenia dotyczące rekordów wybierz opcję określającą rodzaj ograniczeń, które będą nakładane na element deklarowany jako rekord. To ustawienie nie ma wpływu na elementy już zadeklarowane jako rekordy.

  • Brak dodatkowych ograniczeń    To ograniczenie jest przydatne, jeśli do rekordów i elementów innych niż rekordy mają być stosowane oddzielne zasady przechowywania, ale możliwość usuwania i edytowania rekordów ma pozostać odblokowana.

  • Blokuj usuwanie    Jest to domyślne ograniczenie dla centrum rekordów.

  • Blokuj edytowanie i usuwanie    To ograniczenie jest przydatne, jeśli dokument ma być całkowicie zablokowany, aby nie można było go edytować ani usunąć. Zablokowane dokumenty są oznaczone ikoną kłódki.

 5. W sekcji Dostępność deklaracji rekordu wybierz opcję określającą, czy elementy mogą być domyślnie ręcznie deklarowane jako rekordy na listach i w bibliotekach. Jeśli jest zaznaczona opcja Domyślnie niedostępne w żadnych lokalizacjach, elementy mogą być deklarowane jako rekordy tylko za pośrednictwem zasad lub przepływu pracy.

  Jedna opcja w sekcji Dostępność deklaracji rekordu umożliwia anulowanie deklaracji rekordu. W tym celu w obszarze Szczegóły dotyczące zgodności, obok pozycji Stan rekordu kliknij pozycję Anuluj deklarację rekordu. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz anulować deklarację elementu jako rekordu.

  Uwaga: Opcja anulowania deklaracji jest wyświetlana tylko dla elementów zadeklarowanych wcześniej jako rekordy.

 6. W sekcji Role deklaracji określ typy użytkowników, którzy mogą deklarować elementy jako rekordy lub anulować deklarację.

  • Wszyscy współautorzy i administratorzy listy    Każdy użytkownik z uprawnieniami edytowania elementów listy może deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

  • Tylko administratorzy listy    Tylko użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania listą mogą deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

  • Tylko akcje zasad    Tylko za pomocą akcji zasad lub kodu niestandardowego działającego jako konto systemowe można deklarować elementy jako rekordy i anulować deklarację.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie zarządzania rekordami w miejscu w przypadku listy lub biblioteki

Ustawienia zarządzania rekordami można skonfigurować w taki sposób, aby zezwalać na tworzenie rekordów wewnątrz określonych list lub bibliotek w witrynie lub zapobiegać ich tworzeniu. Listy i biblioteki można też skonfigurować tak, aby wszystkie dodawane do nich elementy były automatycznie deklarowane jako rekordy.

Aby skonfigurować zarządzanie rekordami w miejscu w przypadku listy lub biblioteki

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz skonfigurować do zarządzania rekordami.

 2. W przypadku bibliotek w obszarze Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka. W przypadku list w obszarze Narzędzia list kliknij kartę Lista.

 3. Na Wstążce biblioteki kliknij pozycję Ustawienia biblioteki. W przypadku list kliknij pozycję Ustawienia listy.

  W usłudze SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Uwaga: Jeśli przycisk wstążki wspomniany w tej procedurze nie jest widoczny, może zajść potrzeba dostosowania rozdzielczości ekranu lub rozmiaru okna przeglądarki, aby umożliwić rozwinięcie wszystkich dostępnych przycisków wstążki. Można też kliknąć przycisk grupy, aby rozwinąć opcje do wyboru dostępne dla tego przycisku grupy.

 4. Na stronie Ustawienia listy kliknij pozycję Ustawienia deklaracji rekordu.

 5. Na stronie Ustawienia deklaracji rekordu w sekcji dostępność ręcznego deklarowania rekordu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zaznacz, czy chcesz użyć domyślnego ustawienia tego zbioru witryn.

  • Zezwól na ręczne deklarowanie rekordów dla tej listy lub biblioteki.

  • Nigdy nie zezwalaj na ręczne deklarowanie rekordów dla tej listy lub biblioteki.

 6. W sekcji Deklarowanie automatyczne zaznacz, czy elementy dodawane do tej listy lub biblioteki mają być automatycznie deklarowane jako rekordy.

 7. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Tylko elementy o rozmiarze większym niż 0 bajtów będą automatycznie deklarowane jako rekordy.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×