Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby

Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Komórki zawierające liczby przechowywane jako tekst z zielonymi trójkątami

Liczby przechowywane jako tekst mogą powodować nieoczekiwane wyniki. Zaznacz komórki, a następnie kliknij przycisk Przycisk alertu o błędzie w programie Excel w celu wybrania opcji konwersji. Jeśli ten przycisk jest niedostępny, wykonaj następujące czynności.

1. Zaznaczenie kolumny

Zaznaczona kolumna

Zaznacz kolumnę, w której występuje problem. Jeśli nie chcesz konwertować całej kolumny, możesz zaznaczyć komórkę lub kilka komórek. Należy jednak upewnić się, że zaznaczone komórki są w tej samej kolumnie, ponieważ w przeciwnym razie ta procedura nie zadziała. (Jeśli ten problem występuje w więcej niż jednej kolumnie, zobacz „Inne sposoby konwertowania” poniżej).

2. Kliknięcie tego przycisku

Karta Dane, przycisk Tekst jako kolumny

Przycisk Tekst jako kolumny jest zazwyczaj używany do podziału kolumny, ale za jego pomocą można też przekonwertować pojedynczą kolumnę tekstu na liczby. Na karcie Dane kliknij pozycję Tekst jako kolumny.

3. Kliknięcie przycisku Zakończ

Przycisk Zakończ

Pozostałe kroki Kreatora konwersji tekstu na kolumny nadają się najlepiej do dzielenia kolumny. Ponieważ jedynie konwertujemy tekst w kolumnie, można kliknąć przycisk Zakończ, a komórki w programie Excel zostaną przekonwertowane.

4. Ustawienie formatu

Zaznaczony format waluty

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz dowolny format.

Uwaga: Jeśli wyniki formuł nadal nie są wyświetlane jako liczby, być może jest włączone ustawienie Pokaż formuły. Przejdź do karty Formuły i upewnij się, że ustawienie Pokaż formuły jest wyłączone.

Inne sposoby konwertowania:

Możesz użyć funkcji WARTOŚĆ, aby zwrócić wartość liczbową tekstu.

1. Wstawienie nowej kolumny

Nowa kolumna obok liczb sformatowanych jako tekst

Wstaw nową kolumnę obok komórek zawierających tekst. W tym przykładzie kolumna E zawiera liczby przechowywane jako tekst. Kolumna F to nowa kolumna.

2. Użycie funkcji WARTOŚĆ

Komórka F23 z formułą =WARTOŚĆ(E23) i wynikiem 107,71

W jednej z komórek nowej kolumny wpisz formułę =WARTOŚĆ(), wprowadzając w nawiasie odwołanie do komórki zawierającej liczby przechowywane jako tekst. W tym przykładzie jest to komórka E23.

3. Umieszczenie kursora w tym miejscu

Kursor w prawym dolnym rogu komórki

Teraz należy wypełnić formułą komórki znajdujące się poniżej. Jeśli nie masz doświadczenia z tą czynnością, postępuj zgodnie z następującą instrukcją: umieść kursor w prawym dolnym rogu komórki, tak aby zmienił się w znak plus.

4. Kliknięcie i przeciągnięcie w dół

Przeciąganie kursora w dół i wypełnianie komórek formułą

Kliknij i przeciągnij w dół, aby wypełnić formułą pozostałe komórki. Następnie możesz używać nowej kolumny lub skopiować wartości i wstawić je do oryginalnej kolumny. W tym celu wykonaj następujące czynności: zaznacz komórkę zawierającą nową formułę. Naciśnij klawisze CTRL + C. Kliknij pierwszą komórkę oryginalnej kolumny. Następnie na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej pozycji Wklej i kliknij pozycję Wklej specjalnie > Wartości.

Jeśli powyższa procedura nie zadziała, można użyć tej metody — odpowiedniej w sytuacji, gdy konwertuje się więcej niż jedną kolumnę tekstu.

  1. Zaznacz pustą komórkę, w której nie występuje ten problem. Wpisz w niej liczba 1, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować komórkę.

  3. Zaznacz komórki zawierające liczby przechowywane jako tekst.

  4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wklej > Wklej specjalnie.

  5. Kliknij przycisk Pomnóż, a następnie kliknij przycisk OK. Program Excel pomnoży poszczególne komórki przez 1, a tym samym przekonwertuje tekst na liczby.

  6. Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz dowolny format.

Wyłączanie zielonych trójkątów

Możesz wyłączyć w programie Excel wyświetlanie zielonych trójkątów w przypadku liczb przechowywanych jako tekst. Przejdź do pozycji Plik > Opcje > Formuły i wyczyść pozycję Liczby sformatowane jako tekst.

Tematy pokrewne

Zamienianie formuły na jej wynik
Górny dziesięć sposobów oczyszczania danych
Oczyść

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×