Formatowanie warunkowe w programie Access umożliwia określenie różnych formatów kontrolki (takich jak kolor tekstu, kolor tła, podkreślenie lub pogrubienie) na podstawie zawartości kontrolki. Więcej informacji na temat dodawania formatowania warunkowego do kontrolki można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Kopiowanie formatowania warunkowego z jednej kontrolki do drugiej

Po skonfigurowaniu formatowania warunkowego kontrolki możesz skopiować ją do innej kontrolki, korzystając z następującej procedury:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układulub Widok projektu.

 2. Wybierz kontrolka, który ma formatowanie warunkowe chcesz skopiować.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Malarz formatów.

 4. Kliknij kontrolkę, do której chcesz skopiować formatowanie.

 5. Zapisz formularz lub raport, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok formularza lub Widok raportu, aby przetestować formatowanie.

Kopiowanie formatowania warunkowego z jednej kontrolki do wielu kontrolek

Aby skopiować formatowanie warunkowe z jednej kontrolki do wielu kontrolek, procedura jest podobna do tej w poprzedniej sekcji:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układulub Widok projektu.

 2. Zaznacz kontrolka z formatowaniem warunkowym, które chcesz skopiować.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij dwukrotnie pozycjęMalarz formatów.

 4. Kliknij wszystkie kontrolki, do których chcesz skopiować formatowanie.

 5. Kliknij ponownie Pozycję Malarz formatów, aby zakończyć proces malowania formatem.

 6. Zapisz formularz lub raport, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok formularza lub Widok raportu, aby przetestować formatowanie.

Wyróżnianie danych przy użyciu formatowania warunkowego

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×