Podczas kopiowania formuły do innej lokalizacji można wybrać opcje wklejania specyficzne dla formuły w komórkach docelowych.

Oto, jak możesz skopiować i wkleić formułę:

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze POLECENIE + C.

 3. Kliknij komórkę, w której chcesz wkleić formułę.

  Jeśli ta komórka znajduje się w innym arkuszu, przejdź do odpowiedniego arkusza i kliknij wybraną komórkę.

 4. Aby szybko wkleić formułę wraz z formatowaniem, naciśnij klawisze POLECENIE + V. Możesz też kliknąć strzałkę obok przycisku Wklej:

  Strzałka obok przycisku Wklej

 5. Po kliknięciu strzałki jest wyświetlana lista opcji. Oto najczęściej używane opcje:

  • Formuły aby wkleić tylko formułę, a nie formatowanie oryginalnej komórki.

  • Formuły & formatowanie liczb — powoduje wklejenie tylko formuły i formatowania liczb (na przykład formatu procentowego, formatu waluty itd.).

  • Zachowaj formatowanie źródłowe — aby wkleić formułę, formatowanie liczb, czcionkę, rozmiar czcionki, obramowanie i cieniowanie oryginalnej komórki.

  • Wklej wartości aby wykluczyć formułę i wkleić tylko wynik.


  Inne dostępne opcje, które mogą być przydatne:

  • Bez obramowania — aby wkleić formułę, formatowanie liczb, czcionkę, rozmiar czcionki i cieniowanie, ale nie obramowanie oryginału.

  • Zachowaj szerokości kolumn źródłowych — aby wkleić formułę, formatowanie liczb, czcionkę, rozmiar czcionki, cieniowanie, obramowanie i szerokość oryginału.

  • Transpozycja — Użyj tej opcji, jeśli kopiujesz więcej niż jedną komórkę. W przypadku kopiowania komórek obok siebie w wierszu ta opcja powoduje wklejenie ich do kolumny. Jeśli komórki znajdują się w kolumnie, zostaną wklejone obok siebie w wierszu. Ta opcja powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, cieniowania i obramowania.
    

Sprawdzanie i naprawianie odwołań do komórek w nowej lokalizacji

Po skopiowaniu formuły do nowej lokalizacji należy sprawdzić, czy jej odwołania do komórek są prawidłowe. Odwołania do komórek mogą ulec zmianie zgodnie z typem odwołania względnego lub bezwzględnego.

Formuła kopiowana z komórki A1 do dwóch komórek u dołu i z prawej strony
 

Jeśli na przykład skopiujemy formułę o dwie komórki niżej i po prawej stronie komórki A1, użyte komórki zostaną zaktualizowane w ten sposób:

Odwołanie:

Zmiana na:

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3


Jeśli odwołania do komórek w formule nie dają wyniku, którego potrzebujesz, spróbuj zmienić typ odwołania.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

 2. Na pasku formuły zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić: Formula bar

 3. Naciskaj klawisz F4, aby przełączać się między kombinacjami odwołania względnego i bezwzględnego, i wybierz odpowiednią opcję.

Przenoszenie formuły do innej lokalizacji

Inaczej niż w przypadku kopiowania formuły, podczas przenoszenia formuły do innej lokalizacji w tym samym lub innym arkuszu, odwołania do komórek w formule nie zmieniają się, niezależnie od tego, jaki typ odwołania został użyty.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść.

 2. Naciśnij klawisze POLECENIE + X.

 3. Kliknij komórkę, w której chcesz wkleić formułę.

  Jeśli ta komórka znajduje się w innym arkuszu, przejdź do odpowiedniego arkusza i kliknij wybraną komórkę.

 4. Aby wkleić formułę wraz z formatowaniem, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wklej lub naciśnij klawisze POLECENIE + V.

  Aby uzyskać inne opcje wklejania formuły, kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej. Dostępnych jest wiele opcji, ale najczęściej używane są następujące:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe — powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, obramowania i cieniowania oryginalnej komórki.

  • Wartości & formatowanie źródłowe, aby wkleić tylko wartości i formatowanie. Formuła jest pomijana.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×