Kopiowanie jednego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz skopiować obiekt, a następnie w obszarze Opcje wklejania kliknijpolecenie Wklej.

Kopiowanie tylko atrybutów obiektu

Atrybuty formatowania, takie jak kolor lub wypełnienie, można kopiować z jednego obiektu do drugiego.

 1. Kliknij obiekt, którego atrybuty chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów w programie Publisher

 3. Kliknij obiekt, do którego chcesz skopiować atrybuty.

Kopiowanie wielu obiektów

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij obiekty, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekty, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz skopiować obiekty, a następnie w obszarze Opcje wklejania kliknijpolecenie Wklej.

Kopiowanie całej strony

 1. Przejdź do strony w publikacji, na której chcesz wstawić stronę.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę pod przyciskiem Strona,a następnie kliknij polecenie Wstaw zduplikowaną stronę.

Kopiowanie jednego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz skopiować obiekt, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Kopiowanie tylko atrybutów obiektu

Atrybuty formatowania, takie jak kolor lub wypełnienie, można kopiować z jednego obiektu do drugiego.

 1. Kliknij obiekt, którego atrybuty chcesz skopiować.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Malarz formatów Obraz przycisku a następnie kliknij obiekt, do którego chcesz skopiować atrybuty.

Kopiowanie wielu obiektów

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij obiekty, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekty, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz skopiować obiekty, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Kopiowanie całej strony

 1. Przejdź do strony w publikacji, na której chcesz wstawić stronę.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Strona.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie strony kliknij pozycję Duplikuj wszystkie obiekty na stronie,a następnie wpisz numer strony, którą chcesz skopiować.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby skopiować i wkleić elementy z innych programów pakietu Microsoft Office, użyj Schowka pakietu Office.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×