Kopiowanie tylko widocznych komórek

Jeśli niektóre komórki, wiersze lub kolumny arkusza nie są wyświetlane, można skopiować wszystkie komórki — lub tylko widoczne komórki. Domyślnie program Excel oprócz widocznych komórek kopiuje także komórki ukryte oraz odfiltrowane. Jeśli jednak nie takie są oczekiwania, należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w tym artykule, aby skopiować tylko widoczne komórki. Można na przykład wybrać kopiowanie tylko danych podsumowania z arkusza.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Znajdź i zaznacz, a następnie wybierz pozycję Przejdź do — specjalnie.

  Excel Ribbon Image

 3. Kliknij pozycję Tylko widoczne komórki > OK.

 4. Kliknij pozycję Kopiuj (lub naciśnij klawisze Ctrl + C).

  Polecenie Kopiuj

 5. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania i kliknij pozycję Wklej (lub naciśnij klawisze Ctrl+V).

  Porada: Aby skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz się do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

Uwaga: Skopiowane dane zostaną w programie Excel wklejone do kolejnych wierszy lub kolumn. Jeśli obszar wklejania zawiera ukryte wiersze lub kolumny, może być konieczne odkrycie obszaru wklejania w celu wyświetlenia wszystkich skopiowanych komórek.

Gdy kopiujesz i wklejasz widoczne komórki z zakresu danych obejmującego komórki ukryte lub filtrowane, komórki ukryte są wklejane razem z widocznymi. Niestety, nie można tego zmienić podczas kopiowania i wklejania zakresu komórek w programie Excel dla sieci Web, ponieważ opcja wklejania tylko widocznych komórek nie jest dostępna.

Jeśli jednak dane są sformatowane w postaci tabeli z zastosowanym filtrowaniem, można skopiować i wkleić tylko widoczne komórki.

Jeśli nie chcesz formatować danych jako tabeli i masz klasyczną aplikację Excel, możesz w niej otworzyć dany skoroszyt i tam skopiować oraz wkleić widoczne komórki. W tym celu kliknij przycisk Otwórz w programie Excel i wykonaj czynności opisane w temacie Kopiowanie i wklejanie tylko widocznych komórek.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×