Największą zaletą przechowywania notesów programu OneNote w chmurze jest to, że masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach — włącznie z telefonem Windows Phone. 

Otwarty plik aplikacji OneNote

Synchronizowanie istniejącego notesu

 1. Jeśli Notes nie znajduje się już w chmurze, na komputerze Przenieś Notes programu OneNote do usługi OneDrive.

 2. Na telefonie Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft , którego użyto do skonfigurowania usługi OneDrive.

 3. Przejdź do listy aplikacji na telefonie i naciśnij pozycję OneNote (Jeśli korzystasz z systemu Windows Phone 7, naciśnij pozycję Office , aby wyświetlić notatki programu OneNote).

Zostaną wyświetlone notesy zapisane w OneDrive w aplikacji OneNote na telefonie. Notatki będą synchronizowane automatycznie i możesz również wybrać opcję synchronizacji z telefonu ręcznie w dowolnym momencie. Z dowolnego notesu, sekcji lub strony na telefonie naciśnij przycisk więcej (...) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Synchronizuj.

Utworzenie nowej notatki

 1. Otwórz aplikację OneNote Ikona programu OneNote na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu.

 3. Jeśli chcesz dodać tytuł, naciśnij obszar tytułu, a następnie wpisz tytuł.

 4. Naciśnij poniżej tytułu, a następnie wpisz treść notatki.

  Jeśli masz skonfigurowane konto Microsoft na telefonie, wprowadzone zmiany zostaną zapisane w domyślnym notesie na OneDrive. Jeśli na OneDrive nie ma notesu domyślnego, zostanie utworzony nowy notes o nazwie Mój notes , a notatki zostaną zapisane. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

  Jeśli na telefonie nie masz skonfigurowanego konta Microsoft, wprowadzone zmiany zostaną zapisane na telefonie w sekcji Szybkie notatki.

  Uwagi: 

  • Program OneNote automatycznie zapisuje zmiany, więc nie musisz martwić się o utratę wyników pracy po przejściu do innej strony w programie OneNote lub po naciśnięciu Przycisk Wstecz wstecz lub przycisku Sprzętowy przycisk Start Start na telefonie.

  • W przypadku niewpisania tytułu jako tytuł zostanie użyty pierwszy wiersz tekstu notatki.

Otwieranie notatki

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję OneNote Ikona programu OneNote.

 2. Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć. Jeśli nie widzisz notatki, wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Naciśnij przycisk wyszukiwania Ikona Szukaj, wpisz wyraz lub dwa, które mogą znajdować się w notatce, a następnie naciśnij przycisk Wprowadź Ikona Wprowadź. Naciśnij stronę, aby ją otworzyć.

  • Jeśli widzisz listę notesów na ekranie aplikacji OneNote, naciśnij notes zawierający odpowiednią notatkę, przejdź do tej strony, a następnie w celu jej otwarcia naciśnij ją. Wyświetlane notesy mogą znajdować się na telefonie, OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej albo witrynie usługi SharePoint Online, która jest dostępna w firmie Microsoft 365.

  • Naciśnij pozycję ostatnie Ikona ostatnich notatek , aby wyświetlić listę ostatnio otwieranych notatek, a następnie naciśnij stronę, aby ją otworzyć.

 3. Aby wyświetlić inne fragmenty notatki, przewiń ją palcem w górę lub w dół albo powiększ lub pomniejsz ją za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

  Porady: 

  • Aplikacja OneNote na telefonie Windows Phone nie zawiera wszystkich funkcji programu OneNote dla sieci Web lub aplikacji klasycznej OneNote (program OneNote 2016). Jeśli notatka ma zawartość, która jest niedostępna w aplikacji telefonowania OneNote, możesz nadal otworzyć notatkę i wyświetlić ją na telefonie, ale nie będzie wyświetlana nieobsługiwana zawartość.

  • W przypadku otwarcia pliku programu OneNote, który był dołączony do wiadomości e-mail, nie możesz zapisać ani edytować tego pliku na telefonie.

  • Jeśli notatka, którą chcesz otworzyć, znajduje się w zamkniętym notesie, naciśnij ten notes w obszarze Zamknięte notesy, aby go otworzyć, a następnie przejdź do notatki lub ją wyszukaj.

Przypinanie notatki do ekranu startowego

Często korzystasz z określonej notatki, zawierającej na przykład listę zadań do wykonania? Przypnij go do ekranu startowego , aby móc go szybko otworzyć.

 • W aplikacji OneNote naciśnij i przytrzymaj notatkę, a następnie naciśnij pozycję przypnij do ekranu startowego.

Tworzenie listy zadań do wykonania

 1. Naciśnij w treści notatki, naciśnij pozycję do wykonania Ikona zadań do zrobienia, a następnie wpisz pierwszy element.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź, a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę zadań do wykonania, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

Tworzenie innych rodzajów list

 1. Aby utworzyć listę punktowaną, w notatce naciśnij pozycję lista Ikona listy punktowanej, a następnie wpisz pierwszy element.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź, a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę punktowaną, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

 4. Aby utworzyć nową listę numerowaną, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > listy numerowanej, a następnie wpisz pierwszy element.

Wstawianie obrazu

 1. W notatce naciśnij pozycję Ikona wstawiania zdjęciaobrazów .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić nowe zdjęcie i je wstawić, naciśnij pozycję kamera Ikona Aparat, naciśnij przycisk aparatu fotograficznego lub naciśnij ekran, aby zrobić zdjęcie, a następnie naciśnij pozycję Zaakceptuj.

   Porada: Jeśli robisz zdjęcia tablic, menu, znaków lub innych obiektów z dużą ilością tekstu, wypróbuj aplikację Office Lens. Aplikacja Office Lens wyostrza zdjęcia, usuwa cienie i wysyła zdjęcia bezpośrednio do aplikacji OneNote. Jest on bezpłatny i jest dostępny w sklepie Windows Phone.

  • Aby wstawić istniejący obraz, naciśnij album zawierający obraz, który chcesz wstawić, naciśnij obraz (lub obrazy), a następnie naciśnij pozycję gotowe Ikona Gotowe.

Porada: Chcesz utworzyć nową notatkę z kilkoma zdjęciami zrobionymi telefonem? Na liście aplikacji naciśnij pozycję zdjęcia Ikona Zdjęcia> >Wybierz pozycję Ikona Wybierz> naciśnij obrazy, które chcesz dołączyć do notatki > Udostępnij Ikona Udostępnij> OneNote.

Tworzenie notatek audio

 1. W notatce naciśnij pozycję Ikona rejestrowania audioaudio .

 2. Wypowiedz i zarejestruj to, co chcesz powiedzieć.

 3. Po zakończeniu naciśnij pozycję zatrzymaj.

 4. Aby odtworzyć dźwięk, naciśnij przycisk notatki audio Ikona Notatka audio.

Formatowanie tekstu

 1. W notatce naciśnij wyraz, a następnie przeciągnij kółka po obu końcach zaznaczonego tekstu, aby zaznaczenie objęło pierwszy i ostatni wyraz tekstu, który ma zostać sformatowany.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie.

 3. W obszarze Formatnaciśnij formatowanie tekstu, którego chcesz użyć: pogrubienie Ikona Pogrubienie, kursywa Ikona Kursywa, podkreślenie Ikona Podkreślenielub przekreślenie Ikona Przekreślenie.

 4. Aby zatrzymać formatowanie tekstu, naciśnij za zaznaczonym tekstem, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie, a następnie naciśnij ikonę obecnie używanego formatowania w celu jego wyłączenia.

Porada: Możesz zastosować więcej niż jedną opcję formatowania. Po prostu zaznacz tekst do sformatowania, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie, a następnie wybierz pierwszą opcję formatowania. Po wykonaniu tych czynności naciśnij ponownie Ikona Więcej > Formatowanie i wybierz inną opcję formatowania.

Tworzenie nowej strony

 • Na ekranie programu OneNote naciśnij Notes (może on być otwarty lub zamknięty), naciśnij odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij pozycję Nowa Ikona nowego dokumentu.

Usuwanie strony

 1. Naciśnij i przytrzymaj stronę, a następnie naciśnij pozycję usuń.

 2. W oknie komunikatu usunąć stronę? naciśnij pozycję tak.

  Jeśli notes znajduje się w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, strona zostanie usunięta zarówno z telefonu, jak i z serwera.

  Porady: 

  • Aby usunąć stronę, która jest obecnie otwarta, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Usuń > tak , aby potwierdzić.

  • Możesz także usunąć kilka stron naraz. W sekcji zawierającej strony, które chcesz usunąć, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej , > Wybierz pozycję strony. Naciśnij strony, które chcesz usunąć, naciśnij pozycję usuń Ikona Usuń> Usuń , aby potwierdzić.

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

 1. W aplikacji OneNote otwórz notatkę, którą chcesz wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Udostępnij, a następnie naciśnij konto e-mail, którego chcesz użyć do wysłania notatki.

 3. Dodaj adresata i inne informacje do wiadomości e-mail, a następnie naciśnij pozycję wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×