Sprawdzanie projektu przegląda publikację w celu sprawdzenia, czy nie występują różne problemy z projektem i układem. Pozwala on identyfikować potencjalne problemy i udostępnia opcje ich rozwiązania.

Ważne: Pamiętaj o uruchomieniu modułu sprawdzania projektu zanim prześlesz publikację do drukarki biurowej, spakujesz ją do wysyłki do drukarni komercyjnej, wyślesz ją w wiadomości e-mail oraz zanim opublikujesz ją w Internecie, a także po każdej konwersji z jednego typu publikacji na inny.

W oknie dialogowym Opcje modułu sprawdzania projektu można określić typy problemów, które będą wyszukiwane przez moduł sprawdzania projektu. Jeśli na przykład publikacja jest przygotowywana do wydrukowania w komercyjnym punkcie usług poligraficznych i trzeba użyć więcej niż dwóch kolorów dodatkowych, należy otworzyć okno dialogowe Opcje modułu sprawdzania projektu, kliknąć kartę Testy, a następnie wyczyścić pole wyboru Więcej niż dwa kolory dodatkowe, tak aby moduł nie sprawdzał występowania więcej niż dwóch kolorów dodatkowych w publikacji.

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Po otwarciu okienka zadań Sprawdzanie projektu lista problemów jest dynamicznie aktualizowana w razie występowania lub rozwiązywania problemów.

Uruchom ogólne testy projektu     Tę opcję należy zaznaczyć, aby sprawdzić występowanie problemów dotyczących projektu, takich jak puste pola tekstowe, które mogą negatywnie wpłynąć na publikację.

Uruchom testy drukowania komercyjnego     Tę opcję należy zaznaczyć, aby sprawdzić występowanie problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na publikację w przypadku jej drukowania w komercyjnym punkcie usług poligraficznych, takich jak obrazy w trybie RGB.

Uruchom testy witryny sieci Web      Tę opcję należy zaznaczyć, aby sprawdzić występowanie problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na publikację witryny sieci Web, takich jak obrazy bez tekstu alternatywnego.

Uruchom testy poczty e-mail (tylko na bieżącej stronie)     Tę opcję należy zaznaczyć, aby sprawdzić występowanie problemów, które mogą spowodować wystąpienie odstępów w wiadomości w przypadku jej wyświetlenia za pomocą niektórych programów pocztowych, takich jak tekst zawierający podziały wyrazów.

Wybierz element do naprawienia     Na liście okienko zadań projektu są wymieniane problemy z publikacją. Każdy problem zawiera opis i znajduje się. Większość problemów występuje na konkretnej stronie. Niektóre z nich mają jednak wpływ na całą publikację. Kliknij problem, aby przełączyć się do strony i obiektu, na których występuje problem. Kliknij strzałkę po prawej stronie problemu, aby wyświetlić inne opcje, takie jak sposób rozwiązania problemu, jeśli jest dostępna automatyczna poprawka, ignorowanie problemu lub uzyskiwanie pomocy dotyczącej go.

Zamknij moduł sprawdzania projektu     Kliknij ten przycisk, aby zakończyć pracę modułu sprawdzania projektu i zamknąć okienko zadań. Po zamknięciu moduł sprawdzania projektu nie będzie działać w tle, dopóki nie zostanie ponownie uruchomiony.

Opcje modułu sprawdzania projektu     Kliknij ten link, aby otworzyć okno dialogowe Opcje modułu sprawdzania projektu, w którym można ustawić opcje wyświetlania problemów wymienionych na liście w okienku zadań Sprawdzanie projektu. Można tu także wskazać zakres stron do sprawdzenia oraz wybrać konkretne testy.

Okno dialogowe Opcje sprawdzania projektu

Opcje w oknie dialogowym Opcje sprawdzania projektu pozwalają zmienić sposób wyświetlania problemów z publikacją w okienku zadań Sprawdzanie projektu i umożliwiają określenie, które problemy będą wyświetlane.

Karta Ogólne

Umożliwia wybranie opcji, które mają wpływ na to, jak są wyświetlane znalezione problemy w okienku zadań Sprawdzanie projektu, oraz pozwalają na wybranie stron, które będą sprawdzane przez moduł sprawdzania projektu.

Opcje wyświetlania

Sortuj według     Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Numer strony     Sortuje problemy według numerów stron, na których wystąpiły.

 • Opis     Sortuje problemy alfabetycznie według ich opisów. Wyświetlanie problemów według opisów umożliwia łączne wyświetlenie zgrupowanych problemów danego typu.

 • Stan     Sortuje problemy według stanu. Moduł sprawdzania projektu wyświetli listę problemów według numerów stron, rozpoczynając do problemów nierozwiązanych, a kończąc na problemach rozwiązanych.

  Uwaga: Jeśli zamierzasz użyć tej opcji, zalecamy wyczyszczenie najpierw pola wyboru Usuń naprawione elementy.

Usuń naprawione elementy     Tę opcję należy zaznaczyć, aby usunąć problemy z listy elementów po ich rozwiązaniu. Moduł sprawdzania projektu automatycznie aktualizuje listę podczas wprowadzania zmian.

Zakres stron

Umożliwia wybranie zakresu stron, które będą sprawdzane przez moduł sprawdzania projektu.

 • Wszystkie     Sprawdza wszystkie strony w publikacji.

 • Sprawdź strony wzorcowe     Uwzględnia wszystkie strony wzorcowe, jeśli jako zakres stron wybrano opcję Wszystkie.

 • Bieżące strony     Sprawdza tylko bieżące strony.

Karta Testy

Należy zaznaczyć pola wyboru dla testów, które ma przeprowadzić moduł sprawdzania projektu.

Na liście Pokaż są dostępne następujące grupy testów:

 • Wszystkie testy Uwzględnia wszystkie kategorie.

 • Testy ogólne Uwzględnia testy, które są istotne w przypadku tworzenia publikacji ogólnie i nie są specyficzne dla publikacji komercyjnych, umieszczanych w sieci Web lub wysyłanych pocztą e-mail.

 • Testy drukowania komercyjnego Uwzględnia testy istotne w przypadku przetwarzania w komercyjnym punkcie usług poligraficznych.

 • Testy witryny sieci Web Uwzględnia testy istotne dla tworzenia witryn sieci Web.

 • Testy poczty e-mail Uwzględnia testy istotne z perspektywy tworzenia wiadomości e-mail.

Testy ogólne

Test

Wykonywana czynność

Obiekt narusza obszar niedrukowany

Wyświetla ostrzeżenie, jeśli obiekt znajduje się w obszarze niedrukowalnym większości drukarek biurowych.

Obiekt częściowo poza stroną

Wyświetla ostrzeżenie, jeśli obiekt nie zostanie wydrukowany w całości, ponieważ znajduje się częściowo poza stroną. Taka sytuacja może być celowa, jeśli chcesz utworzyć spad, ale zwykle jest to błąd.

Obiekt jest niewidoczny

Wyszukuje obiekty, które nie są widoczne na stronie (w tym dlatego, że jeden obiekt zakrywa inny oraz że jeden obiekt wtapia się w inny obiekt o tym samym kolorze).

Obiekt nie ma obramowania ani wypełnienia / Pole tekstowe jest puste

Wyszukuje obiekty bez atrybutów nieprzezroczystości. Obiekt może być autokształtem bez linii lub wypełnienia albo polem tekstowym bez tekstu.

Obiekt ma przezroczystość

Wyszukuje obiekty, do których zastosowano kolor przezroczysty. Obiekty zawierające kolory przezroczyste mogą być drukowane w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Na stronie jest odstęp pod górnym marginesem

Wyszukuje strony, na których żaden obiekt nie dotyka marginesu górnego ani nie jest powyżej niego.

Obraz o niskiej rozdzielczości

Wyszukuje obrazy, których efektywna rozdzielczość jest mniejsza niż 96 punktów na cal (dpi). Ten test zakłada, że drukowanie odbywa się na drukarce lub naświetlarce o wysokiej rozdzielczości, która wymaga obrazów o wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku. Efektywna rozdzielczość co najmniej 96 dpi jest zalecana również w przypadku formatów PDF i XPS (ponieważ monitory mają zazwyczaj rozdzielczość 96 dpi).

Brakuje obrazu

Wyszukuje miejsca, w których obraz jest obrazem połączonym i brakuje zewnętrznego połączonego pliku lub został on przeniesiony, co spowodowało przerwanie linku.

Obraz jest zmodyfikowany

Wyszukuje obrazy połączone, które nie zostały zaktualizowane po zmianie obrazu na dysku twardym lub w lokalizacji sieciowej za pomocą programu do edycji obrazów.

Obraz nie jest proporcjonalnie skalowany

Wyszukuje obrazy, w których jeden z wymiarów został zmieniony bardziej, niż drugi.

Artykuł z tekstem w obszarze przepełnienia

Wyszukuje pola tekstowe i autokształty, w których część artykułu nie jest widoczna, bo znajduje się w obszarze przepełnienia.

Artykuł w szkicowniku

Wyszukuje wystąpienia połączonych pól tekstowych i autokształtów, w których część artykułu znajduje się w obszarze szkicownika.

Tekst zawiera kolory przezroczyste

Wyszukuje tekst, do którego zastosowano kolory przezroczyste. Tekst zawierający kolory przezroczyste może być drukowany w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Tekst zawiera efekty przezroczystości

Wyszukuje tekst, do którego zastosowano efekty przezroczystości. Tekst zawierający efekty przezroczystości może być drukowany w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Testy drukowania komercyjnego

Test

Wykonywana czynność

Więcej niż dwa kolory dodatkowe

Sprawdza występowanie więcej niż dwóch kolorów dodatkowych w publikacji skonfigurowanej do drukowania kolorów dodatkowych lub kolorów rozbarwianych i kolorów dodatkowych.

Nieużywane kolory dodatkowe

Wyszukuje wystąpienia, w których atrament koloru dodatkowego dodano do listy atramentów, ale nie użyto go w publikacji. Ten test jest uruchamiany, jeśli w modelu kolorów publikacji skonfigurowano obsługę kolorów dodatkowych lub kolorów rozbarwianych i kolorów dodatkowych.

Publikacja jest w trybie RGB

Wyszukuje wystąpienia, w przypadku których publikacja została skonfigurowana do drukowania w kolorach RGB, ale inne opcje wskazują, że publikacja będzie drukowana w komercyjnym punkcie usług poligraficznych.

Obiekt ma przezroczystość

Wyszukuje obiekty, do których zastosowano kolor przezroczysty. Obiekty zawierające kolory przezroczyste mogą być drukowane w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Obraz o niskiej rozdzielczości

Wyszukuje obrazy, których efektywna rozdzielczość jest mniejsza niż 96 punktów na cal (dpi). Ten test zakłada, że drukowanie odbywa się na drukarce lub naświetlarce o wysokiej rozdzielczości, która wymaga obrazów o wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku.

Brakuje obrazu

Wyszukuje miejsca, w których obraz jest obrazem połączonym i brakuje zewnętrznego połączonego pliku lub został on przeniesiony, co spowodowało przerwanie linku.

Artykuł z tekstem w obszarze przepełnienia

Wyszukuje pola tekstowe i autokształty, w których część artykułu nie jest widoczna, bo znajduje się w obszarze przepełnienia.

Artykuł w szkicowniku

Wyszukuje wystąpienia połączonych pól tekstowych i autokształtów, w których część artykułu znajduje się w obszarze szkicownika.

Tekst zawiera kolory przezroczyste

Wyszukuje tekst, do którego zastosowano kolory przezroczyste. Tekst zawierający kolory przezroczyste może być drukowany w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Tekst zawiera efekty przezroczystości

Wyszukuje tekst, do którego zastosowano efekty przezroczystości. Tekst zawierający efekty przezroczystości może być drukowany w nieprzewidywalny sposób na drukarkach PostScript i PCL.

Porada:  W przypadku stosowania obiektów przezroczystych zaleca się zapisywanie publikacji w formacie PDF lub XPS albo drukowanie na drukarce z rozszerzeniem umożliwiającym obsługę formatu XPS.

Testy witryny sieci Web

Test

Wykonywana czynność

Obraz nie ma tekstu alternatywnego

Wyszukuje obrazy bez tekstu alternatywnego.

Z pierwszej strony nie można uzyskać dostępu do tej strony

Wyszukuje strony, do których nie można uzyskać dostępu za pomocą żadnych linków, zaczynając od linku na pierwszej lub głównej stronie witryny internetowej.

Strona nie ma łączy

Wyszukuje strony, które nie mają linku służącego do opuszczenia strony.

Testy poczty e-mail

Test

Wykonywana czynność

Obiekt z tekstem znajduje się częściowo poza stroną

Wyszukuje obiekty, które zawierają tekst znajdujący się częściowo poza stroną publikacji.

Fragment HTML znajduje się częściowo poza stroną

Wyszukuje fragmenty kodu HTML znajdujące się częściowo poza stroną.

Obiekt nachodzi na tekst

Wyszukuje obiekty, które nachodzą na pola tekstowe.

Obiekt zawierający obrócony tekst

Wyszukuje obiekty zawierające tekst, które zostały obrócone.

Kształt z tekstem zawiera hiperłącze do kształtu

Wyszukuje kształty, na których znajdują się hiperlinki.

Tekst jest pionowy

Wyszukuje pola tekstowe zawierające tekst obrócony w pionie.

Tekst jest zbyt duży, aby zmieścić się w ramce

Wyszukuje wszystkie pola tekstowe, w których tekst jest zbyt duży.

W tekście została użyta czcionka nieprzeznaczona dla sieci Web

Wyszukuje tekst, który nie został sformatowany za pomocą czcionki bezpiecznej dla sieci Web.

Tekst znajduje się w komórce tabeli po przekątnej

Wyszukuje tekst znajdujący się w komórce tabeli leżącej na przekątnej.

Obramowanie tabeli ma szerokość mniejszą niż 0,75 pkt

Wyszukuje wystąpienia tabel z obramowaniem cieńszym niż 0,75 punktu.

Tekst zawiera dzielone wyrazy

Wyszukuje podzielone wyrazy w tekście.

Pole tekstowe z obramowaniem nie ma marginesów

Wyszukuje wszystkie pola tekstowe, w których margines ma wartość zero.

Hiperłącze łączy z inną stroną w tym dokumencie

Wyszukuje wystąpienia, w których hiperlink na jednej stronie sieci Web odwołuje się do innej strony w tej samej publikacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×