Szukasz sposobu śledzenia obiektów bazy danych i zarządzania nimi? Okienko nawigacji to główny sposób wyświetlania i uzyskiwania dostępu do wszystkich obiekty bazy danych, który jest domyślnie wyświetlany po lewej stronie okna programu Access.

Okienko nawigacji programu Access

Uwaga    Okienko nawigacji można dostosowywać na wiele sposobów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie okienka nawigacji.

W tym artykule

Typowe zadania

Wygląd okienka nawigacji i pracę z obiektami bazy danych można dostosować w następujący sposób:

Cel

Czynności

Otwieranie i zamykanie okienka nawigacji

Kliknij przycisk Otwórz/Zamknij pasek migawki Przycisk otwierania/zamykania paska przegrody ruchomej okienka nawigacji w programie Access naciśnij klawisz F11.

Jeśli klawisz F11 nie działa, upewnij się, że klawisze funkcyjne (Fn) są włączone na urządzeniu przenośnym. Ponadto klawisz F11 jest kluczem specjalnym i może być wyłączony w bazie danych programu Access. Jeśli okienko nawigacji nie jest widoczne, może być wyłączone w bazie danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

Zmiana szerokości okienka nawigacji

Umieść wskaźnik myszy na prawej krawędzi okienka nawigacji, a gdy wskaźnik zmieni się w strzałkę dwustronną Pozioma podwójna strzałka, przeciągnij krawędź, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość.

Jeśli nie możesz zmienić szerokości, zobacz Okienko nawigacji programu Access jest zbyt wąskie i nie mogę go zmienić.

Otwieranie obiektu

Domyślnie kliknij dwukrotnie obiekt.

Możesz zmienić to na pojedyncze kliknięcie w oknie dialogowym Opcje nawigacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz okno dialogowe Opcje nawigacji.

Wykonaj inne polecenia, takie jak otwieranie obiektu w widoku projektu

Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt.

Jeśli menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy okienka nawigacji nie działa, może to oznaczać, że jest ono wyłączone w bazie danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

Uwaga    Okienko nawigacji nie jest dostępne w aplikacji Access Web App ani w bazie danych sieci Web podczas wyświetlania w przeglądarce. Okienka nawigacji można używać w aplikacji sieci Web programu Access otwartej w programie Access, ale można tylko wyświetlać, ukrywać, sortować i wyszukiwać obiekty bazy danych.

Początek strony

Wybieranie wstępnie zdefiniowanej kategorii

Po utworzeniu nowej bazy danych domyślnie wyświetlaną kategorią jest Tabele i widoki pokrewne, a grupa to Wszystkie tabele. Po wybraniu kategorii elementy są organizowane w grupy zawarte w tej kategorii. Na przykład po wybraniu typu obiektuwidać wszystkie obiekty bazy danych pogrupowane według typu obiektu. Ponadto program Access udostępnia dwie dodatkowe wstępnie zdefiniowane kategorie na podstawie daty utworzenia lub zmodyfikowania obiektów

 1. Aby wyświetlić menu Przejdź do kategorii, kliknij pasek tytułu okienka nawigacji.

  Okienko nawigacji Przejdź do menu Kategoria
 2. Wybierz kategorię wstępnie zdefiniowaną:

  Kategoria

  Opis

  Niestandardowe

  Służy do dostosowywania okienka nawigacji.

  Typ obiektu

  Wyświetlanie wszystkich obiektów w bazie danych, rozmieszczonych według typów: tabel, zapytań, formularzy, raportów, makr i modułów.

  Tabele i widoki pokrewne

  Rozmieszczanie elementów po jednej grupie w tabeli, z każdą grupą zawierającą skróty do wszystkich obiektów, które korzystają z tabeli — zapytań, formularzy, raportów itp. Obiekt, który korzysta z więcej niż jednej tabeli, jest wyświetlany we wszystkich odpowiednich grupach.

  Data utworzenia

  Odszukaj obiekty utworzone w określonym dniu w kolejności malejącej lub w zakresie dat. Możesz również filtrować według daty dzisiaj lub według wszystkich dat.

  Data modyfikacji

  Odszukaj obiekty zmodyfikowane określonego dnia w kolejności malejącej lub w zakresie dat. Możesz również filtrować według daty dzisiaj lub według wszystkich dat.

Każda wstępnie zdefiniowana kategoria zawiera również grupę globalną zawierającą wszystkie obiekty w bazie danych. Grupę globalną kategorii można łatwo znaleźć, szukając wyrazu Wszystkie przed jej nazwą. Jeśli na przykład zostanie wybrana kategoria Tabele i widoki pokrewne, jej grupa globalna będzie się nazywać Wszystkie tabele.

Początek strony

Filtrowanie według grupy

W celu skupienia uwagi można wyświetlić tylko podzbiór obiektów bazy danych.

 1. Aby wyświetlić menu Filtruj według grupy, kliknij pasek tytułu okienka nawigacji.

  Menu Filtruj według grup w okienku nawigacji
 2. Wybierz grupę.

  Domyślnie program Access wyświetla tabele,zapytania,formularzei raporty. W bazie danychmogą być również zdefiniowane makra, moduły i grupy niestandardowe.

 3. Aby usunąć filtr grupy, wybierz pozycję Wszystkie obiekty programu Access.

Początek strony

Sortowanie obiektów

Domyślnie program Access sortuje obiekty w okienku nawigacji według typu w rosnącym porządku alfabetycznym, ale można zmienić sortowanie zgodnie z potrzebami, wykonując następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji, aby wyświetlić menu skrótów, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby zmienić kolejność sortowania, wskaż polecenie Sortuj według, a następnie wybierz opcję sortowania.

  • Aby wykonać sortowanie ręcznie i dostosować porządek wyświetlania, kliknij polecenie Sortuj według, a następnie kliknij polecenie Usuń sortowania automatyczne.

Początek strony

Znajdowanie obiektów w bazie danych

Podczas wpisywania tekstu w polu Wyszukaj program Access szuka w obrębie kategorii grup zawierających obiekt lub skrót do obiektu zgodny z wyszukiwanym terminem. Grupy bez zgodnego terminu są zwijane.

Obiekty są wyszukiwane tylko w kategoriach i grupach wyświetlanych w danej chwili w okienku nawigacji. Aby wyszukać określony obiekt w całej bazie danych, zaznacz jedną ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w okienku nawigacji, na przykład Tabele i widoki pokrewne lub Typ obiektu. Dzięki temu w okienku nawigacji będą widoczne wszystkie grupy.

 1. Jeśli pole Wyszukaj nie jest jeszcze widoczne w górnej części okienka nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka, a następnie kliknij polecenie Pasek wyszukiwania.

 2. Wpisz część nazwy lub całą nazwę obiektu albo skrótu w polu Wyszukaj.

  Pasek wyszukiwania w okienku nawigacji

  W miarę wpisywania kolejnych znaków program Access wyszukuje i eliminuje nagłówki grup bez zgodnego terminu.

 3. Aby wykonać inne wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania Przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania lub naciśnij klawisz BACKSPACE w celu usunięcia znaków, a następnie wpisz nowy tekst, który chcesz wyszukać.

Po wyczyszczeniu pola paska wyszukiwania w okienku nawigacji zostaną ponownie wyświetlone wszystkie dostępne obiekty.

Początek strony

Zmienianie sposobu wyświetlania obiektów

Sposób wyświetlania obiektów bazy danych w okienku nawigacji można wybrać. Można na przykład dołączyć daty utworzenia lub modyfikacji albo wyświetlać obiekty jako ikony lub listy. Aby określić sposób wyświetlania obiektów, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji, aby wyświetlić menu skrótów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić sposób wyświetlania obiektów, wskaż polecenie Wyświetl według, a następnie kliknij polecenie Szczegóły, Ikona lub Lista. W celu zobaczenia wszystkich informacji może być konieczne poszerznie okienka nawigacji.

  • Aby wyświetlić wszystkie grupy w bazie danych, kliknij polecenie Pokaż wszystkie grupy.

Początek strony

Ukrywanie i odkrywanie obiektów i grup

Ukrycie obiektu lub grupy może być lepszym rozwiązaniem niż usuwanie, gdy dany obiekt lub grupa nie jest używana lub należy ograniczyć do niej dostęp. Ukrycie obiektu nie powoduje zmian w bazie danych podczas gdy usunięcie obiektu lub grupy (nawet jeśli wydaje się, że jest duplikatem) może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

Aby ukryć obiekt lub grupę

 • Aby ukryć obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj w tej grupie.

 • Aby ukryć całą grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

Aby ukryć wygaszone obiekty lub grupy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji wyczyść pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wyświetlić ukryte obiekty lub grupy

Następująca procedura sama w sobie nie zapewnia dostępu do obiektów.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 • W oknie dialogowym Opcje nawigacji zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby włączyć wygaszone obiekty lub grupy

Następująca procedura umożliwia dostęp do obiektów.

 • Aby uaktywnić obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj w tej grupie.

 • Aby odkryć grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×