Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby przejść do strony lub nagłówka w dokumencie Word bez przewijania, użyj okienka nawigacji.

Aby otworzyć okienko nawigacji, naciśnij klawisze Ctrl+F lub wybierz kartę Widok i wybierz pozycję Okienko nawigacji.

Word okienku nawigacji z zaznaczonym polem wyboru

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówka, te nagłówki będą widoczne w okienku nawigacji. W okienku nawigacji nie są wyświetlane nagłówki znajdujące się w tabelach, polach tekstowych ani w nagłówkach i stopkach.

 1. W okienku nawigacji wybierz kartę Nagłówki .

 2. Aby przejść do nagłówka w dokumencie, kliknij ten nagłówek w okienku nawigacji.

zaznaczenie strony w okienku nawigacji Word

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówek nagłówka, kliknij strzałkę obok nagłówka.

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji nagłówek, aby pokazać, gdzie się znajdujesz. Aby wrócić na początek, wybierz pozycję Przejdź na początek.

Word okienko nawigacji u góry zaznaczenia dokumentu

Przeglądanie według stron

Wybierz pozycję Strony. Następnie wybierz obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Word okienku karty Zaznaczenie strony

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji stronę, na której się znajdujesz, aby ułatwić Ci orientację.

Wyszukiwanie w dokumencie

 1. W polu wyszukiwania u góry okienka nawigacji wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 2. Wybierz wynik, aby wyświetlić go w dokumencie, lub przejrzyj wszystkie wyniki, klikając strzałki w górę i w dół.

Zmienianie organizacji dokumentu

Możesz przenosić części dokumentu, przenosząc je w okienku nawigacji. Można też zmieniać poziom nagłówków i dodawać nowe nagłówki.

 1. W okienku nawigacji wybierz kartę Nagłówki .

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby przenieść część dokumentu, zaznacz nagłówek i przeciągnij go w nowe miejsce.

   Przeglądanie według nagłówków w okienku nawigacji

  • Aby zmienić poziom nagłówka lub dodać nagłówek, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednią akcję.

   Opcje menu rozwijanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówków w okienku nawigacji

   Uwaga: Jeśli dokument zawiera regiony chronione, przeciągnięcie sekcji poza ostatni obszar chroniony może być niedostępne.

Aby otworzyć okienko nawigacji, naciśnij klawisze Ctrl+F lub kliknij pozycję Widok > Okienko nawigacji.

Pole wyboru Okienko nawigacji

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówka, te nagłówki będą widoczne w okienku nawigacji. W okienku nawigacji nie są wyświetlane nagłówki znajdujące się w tabelach, polach tekstowych ani w nagłówkach i stopkach.

 1. W okienku nawigacji kliknij kartę Przeglądanie nagłówków w dokumencie .

 2. Aby przejść do nagłówka w dokumencie, kliknij ten nagłówek w okienku nawigacji.

Przeglądanie według nagłówków w okienku nawigacji

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówek nagłówka, kliknij strzałkę obok nagłówka.

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji nagłówek, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Przeglądanie według stron

Kliknij kartę Przeglądaj strony w dokumencie . Następnie kliknij obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Miniatury stron w okienku nawigacji

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji stronę, na której się znajdujesz, aby ułatwić Ci orientację.

Wyszukiwanie w dokumencie

 1. W polu wyszukiwania u góry okienka nawigacji wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 2. Kliknij wynik, aby wyświetlić go w dokumencie, lub przejrzyj wszystkie wyniki, klikając strzałki Następny wynik wyszukiwania i Poprzedni wynik wyszukiwania .

Zmienianie organizacji dokumentu

Możesz przenosić części dokumentu, przenosząc je w okienku nawigacji. Można też zmieniać poziom nagłówków i dodawać nowe nagłówki.

 1. W okienku nawigacji kliknij kartę Przeglądanie nagłówków w dokumencie .

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby przenieść część dokumentu, kliknij nagłówek i przeciągnij go w nowe miejsce.

  • Aby zmienić nagłówek na wyższy lub niższy poziom nagłówka, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Podwyższ poziom lub Zmniejsz poziom.

  • Aby dodać nagłówek, kliknij pozycję Nowy nagłówek przed lub Nowy nagłówek po.

   Uwaga: Jeśli dokument zawiera regiony chronione, przeciągnięcie sekcji poza ostatni obszar chroniony może być niedostępne.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Okienko nawigacji w Word 2007 r. nosi nazwę Mapa dokumentu.

Aby otworzyć mapę dokumentu, kliknij pozycję Wyświetl > mapę dokumentu.

Pole wyboru Mapa dokumentu

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówków , te nagłówki zostaną wyświetlone na mapie dokumentu. Na mapie dokumentu nie są wyświetlane nagłówki znajdujące się w tabelach, polach tekstowych, nagłówkach ani stopkach.

 • Na mapie dokumentu kliknij nagłówek, aby przejść do tej lokalizacji w dokumencie.

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówki pod nagłówkiem, kliknij znak plus lub minus obok nagłówka.

Podczas przewijania dokumentu Word wyróżnia nagłówek na mapie dokumentu, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Przeglądanie według stron

Kliknij strzałkę obok pozycji Mapa dokumentu, a następnie kliknij pozycję Miniatury. Następnie kliknij obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Miniatury na mapie dokumentu

Podczas przewijania dokumentu Word wyróżnia stronę, na której się znajdujesz, na mapie dokumentu, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×