You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Zespół pomocy technicznej organizacji może poprosić Cię o zebranie za pomocą zestawu narzędzi pomocy technicznej Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL) dodatkowych informacji na potrzeby rozwiązywania problemów. W takim przypadku zrób tak:

  1. Pobierz i zainstaluj zestaw narzędzi pomocy technicznej Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231160).

  2. Uruchom zestaw narzędzi pomocy technicznej MOSDAL, z listy usług wybierz pozycję Lync Online, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  3. Na ekranie Wprowadź poświadczenia wpisz swój adres Microsoft 365 identyfikator użytkownika i hasło. Za pomocą hasła zostanie zasymulowana próba uwierzytelnienia, aby można było zarejestrować wyniki.

  4. Zamknij programy Outlook (jeśli jest uruchomiony) i Lync. Aby całkowicie zakończyć działanie programu Lync, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Lync w obszarze powiadomień systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

  5. Uruchom ponownie program Lync i spróbuj odtworzyć problem.

  6. W oknie zestawu narzędzi pomocy technicznej MOSDAL kliknij przycisk Next (Dalej), aby wygenerować raport tego zestawu.

  7. Odszukaj raport (plik MOSDALREPORT.zip) w bibliotece Dokumenty, a następnie wyślij go do zespołu pomocy technicznej swojej organizacji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×