You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji KOWARIANCJA.PRÓBKI w programie Microsoft Excel.

Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

Składnia

KOWARIANCJA.PRÓBKI(tablica1;tablica2)

W składni funkcji KOWARIANCJA.PRÓBKI występują następujące argumenty:

  • Tablica1     Argument wymagany. Pierwszy zakres komórek zawierających liczby całkowite.

  • Tablica2     Argument wymagany. Drugi zakres komórek zawierających liczby całkowite.

Spostrzeżenia

  • Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami, które zawierają liczby.

  • Jeśli tablica lub odwołanie zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

  • Jeśli argumenty tablica1 i tablica2 mają różną liczbę punktów danych, funkcja KOWARIANCJA.PRÓBKI zwraca wartość błędu #N/D!.

  • Jeśli argumenty tablica1 i tablica2 są puste lub zawierają tylko po 1 punkt danych, KOWARIANCJA. S zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=KOWARIANCJA.PRÓBKI({2;4;8};{5;11;12})

Kowariancja próbki dla punktów danych wprowadzonych jako tablice w funkcji.

9,666666667

2

5

4

11

8

12

Formuła

Opis

Wynik

=KOWARIANCJA.PRÓBKI(A3:A5;B3:B5)

Kowariancja próbki dla tych samych punktów danych, ale wprowadzonych jako zakresy komórek w funkcji.

9,666666667

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×