Kreator tworzenia pakietu rozwiązania zapewnia prosty sposób pakowania i wdrażania aplikacji baz danych programu Microsoft Access. Kreator przeprowadzi Cię przez kolejne kroki niezbędne do spakowania aplikacji autonomicznych programu Access w pakietach instalacyjnych. Za pomocą Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania można dołączyć w pakietach środowisko Access 2007 Runtime lub Access 2010 Runtime i utworzyć skróty wywołujące odpowiednie pliki programu Access.

Omówienie

Plikiem wynikowym Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania jest plik instalacyjny Instalatora systemu Microsoft Windows (msi), który prowadzi użytkowników przez instalację pakietu aplikacji programu Access.

Wszelkie dodatkowe opcje i pliki określone w kreatorze są następnie programowo zapisywane w pliku msi, na przykład pliki map bitowych, dane wersji, informacje dla elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania, a także informacje o właściwościach Eksploratora Windows oraz o umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

Pakiety instalacyjne aplikacji programu Access mogą też zawierać środowisko Access Runtime, co umożliwia wdrażanie tych aplikacji i używanie ich na komputerach, na których nie zainstalowano programu Access. Licencja na rozpowszechnianie środowiska Access Runtime jest dołączona do pliku do pobrania tego środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak pobrać środowisko Access 2007 Runtime, zobacz Microsoft Access 2007 Runtime.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak pobrać środowisko Access 2010 Runtime, zobacz Microsoft Access 2010 Runtime.

Uwaga: Wymagania systemowe dotyczące korzystania z Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania są takie same jak w przypadku odpowiednio pakietu Microsoft Office 2007 i pakietu Microsoft Office 2010. Kreator tworzenia pakietu rozwiązania wymaga Instalatora systemu Microsoft Windows 3.0.

Instalowanie Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania dla programu Access 2007

Ten kreator jest dodatkiem bazy danych programu Access dostępnym jako część rozszerzeń Microsoft Office Access 2007 Developer Extensions (ADE).

 1. Po zainstalowaniu na komputerze rozszerzeń programu Access 2007 Developer, w menu, które zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku pakietu Microsoft Office w Access 2007, zostanie dodana nowa sekcja o nazwie deweloper.

 2. Po zainstalowaniu rozszerzeń Access 2007 Developer Extensions na komputerze można uruchomić Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania, klikając przycisk pakietu Microsoft Office, wskazując pozycję Deweloper, a następnie klikając przycisk Utwórz pakiet rozwiązania.

 3. Zobacz linki u dołu tego artykułu, aby uzyskać informacje na temat stron dialogowych tego kreatora.

Instalowanie Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania dla programu Access 2010

Kreator tworzenia pakietu rozwiązania nie jest instalowany domyślnie podczas instalacji programu Access 2010. Aby zainstalować Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ działanie programu Microsoft Access.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. Kliknij pozycję Programy i funkcje.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Microsoft Office 2010, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 5. W oknie dialogowym Instalator pakietu Microsoft Office 2010 kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie pozycję Kontynuuj.

 6. Kliknij znak plus (+), aby rozwinąć folder Microsoft Access.

 7. Kliknij znak plus (+), aby rozwinąć folder Dodatki.

 8. Kliknij pozycję Niedostępne Niedostępne obok pozycji Kreator pakietu, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera Uruchom z mojego komputera. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zainstalować Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania.

 9. Po zainstalowaniu rozszerzeń Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania na komputerze można uruchomić Kreatora tworzenia pakietu rozwiązania, klikając pozycję Plik > Zapisz i publikuj, a następnie klikając przycisk Utwórz pakiet rozwiązania. Przycisk Utwórz pakiet rozwiązania na stronie Zapisz i publikuj nie jest widoczny, jeśli nie zainstalowano kreatora.

 10. Zobacz linki u dołu tego artykułu, aby uzyskać informacje na temat stron dialogowych tego kreatora.

Zobacz też

Kreator rozwiązania pakietu — Strona 1

Kreator rozwiązania pakietu — Strona 2

Kreator rozwiązania pakietu — Strona 3

Kreator rozwiązania pakietu — Strona 4

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×