Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dzięki przechodzenie krok po kroku przez makro możesz obserwować przebieg makra i wyników każdego akcja, a także wyizolować wszystkie działania, które powodują błąd lub daje niechciane wyniki.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy makro w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Pojedynczy krok.

 3. Kliknij przycisk Uruchom . Jeśli makro jest nowym lub edytowanym makrem, przed jego uruchomieniem zostanie wyświetlony monit o zapisanie makra.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pojedynczy krok makra. W tym oknie dialogowym są wyświetlane informacje o makrze i akcji makra, a także numer błędu. Zero w polu Numer błędu oznacza, że nie wystąpił żaden błąd.

  Okno dialogowe Praca krokowa makra

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wykonać akcję pokazaną w oknie dialogowym Pojedynczy krok makra, kliknij przycisk Krok.

  • Aby zatrzymać makro i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk Zatrzymaj wszystkie makra.

  • Aby wyłączyć przechodzenie krok po kroku i uruchomić resztę makra, kliknij przycisk Kontynuuj.

Uwagi

 • Aby rozpocząć przechodzenie krok po kroku podczas uruchamiania makra, naciśnij klawisze CTRL+BREAK.

 • Aby rozpocząć przechodzenie krok po kroku do określonego punktu w makrze, możesz dodać do makra akcję makra SingleStep w miejscu, w którym chcesz zacząć krok krok po kroku. Aby dodać do makra akcję makra SingleStep, użyj poniższej procedury:

  1. W Wykazie akcji po prawej stronie okna projektowania makr wyszukaj wyszukiwany próg singlestep. Jeśli Wykaz akcji nie jest wyświetlany, włącz go na karcie Projektowanie, a następnie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Wykaz akcji.

  2. Przeciągnij akcję makra SingleStep z Wykazu akcji do okna projektu i upuść akcję powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz rozpocząć krok krok po kroku. Ta akcja nie ma żadnych argumentów akcji.

  3. Zapisz makro, klikając przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

   Zakładając, że pojedyncze przechodzenie jest wyłączone po kliknięciu przycisku Uruchom,wykonanie będzie przebiegało normalnie do miejsca, w którym wstawiono akcję makra SingleStep, a następnie makro rozpocznie się krok po kroku. Do makra można dodać wiele akcji singlestepu. Kliknięcie przycisku Kontynuuj w oknie dialogowym Pojedynczy krok makra spowoduje przełączenie przechodzenia krok po kroku do momentu napotkania kolejnej akcji SingleStep.

   Jeśli przechodzenie krok po kroku zakończy się makro, pozostanie ono nadal wł. Jeśli zostanie uruchomione inne makro, program Access ponownie wyświetli okno dialogowe Krok makra. Aby wyłączyć przechodzenie krokowe, kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Krok makra lub na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Pojedynczy krok, aby nie była wyróżniona.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×