Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji KURTOZA w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kurtozę zbioru danych. Kurtoza charakteryzuje względną szczytowość lub płaskość rozkładu w porównaniu z rozkładem normalnym. Dodatnia kurtoza oznacza rozkład o stosunkowo dużej szczytowości. Ujemna kurtoza oznacza rozkład stosunkowo płaski.

Składnia

KURTOZA(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji KURTOZA występują następujące argumenty:

 • Liczba1; liczba2;...    Argument Liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których jest obliczana kurtoza. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć jednej tablicy lub odwołania do tablicy.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Jeśli jest mniej niż cztery punkty danych lub jeśli odchylenie standardowe próbki jest równe zero, funkcja KURTOZA zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu.

 • Kurtoza jest definiowana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie s to odchylenie standardowe próbki.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formuła

Opis

Wynik

=KURTOZA(A2:A11)

Kurtoza powyższego zbioru danych

-0,151799637

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×