Funkcja KWOTA, jedna z funkcji TEKST, konwertuje liczbę na tekst przy użyciu formatu walutowego, z miejscami dziesiętnym zaokrąglonymi do onej liczby miejsc. Funkcja KWOTA używa formatu liczb $#,##0,00_);($#,##0,00), chociaż zastosowany symbol waluty zależy od ustawień języka lokalnego.

Składnia

KWOTA(liczba;[miejsca_dziesiętne])

W składni funkcji KWOTA występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę albo formułę dającą w wyniku liczbę.

  • Miejsca_dziesiętne    Argument opcjonalny. Liczba cyfr po prawej stronie separatora dziesiętnego. Jeśli wartość jest ujemna, liczba jest zaokrąglana do wartości po lewej stronie przecinka dziesiętnego. Jeśli argument miejsca_dziesiętne nie zostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość 2.

Uwagi

Ogólnie rzecz biorąc, aby zastosować formatowanie walutowe do komórki, należy użyć okna dialogowego Formatowanie komórek(Ctrl+1)lub Opcji > > Księgowy format liczb. Wynika to z tego, że funkcja KWOTA zwraca liczbę podaną jako tekst. Liczby przechowywane jako tekst często powodują błędy arkusza kalkulacyjnego, ponieważ wiele funkcji je ignoruje, na przykład SUMA, ŚREDNIA, MINIMUM, MAX itp.

Przykład

Przykłady funkcji KWOTA

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×