KWOTA, funkcja

Funkcja KWOTA, jedna z funkcji TEKST, konwertuje liczbę na tekst w formacie walutowym z liczbami dziesiętnych zaokrąglonymi do podać liczby miejsc. Funkcja KWOTA używa formatu liczb $#,##0,00_);($#,##0,00), ale zastosowany symbol waluty zależy od ustawień języka lokalnego.

Składnia

KWOTA(liczba;[miejsca_dziesiętne])

W składni funkcji KWOTA występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę albo formułę dającą w wyniku liczbę.

  • Miejsca_dziesiętne    Argument opcjonalny. Liczba cyfr po prawej stronie separatora dziesiętnego. Jeśli wartość jest ujemna, liczba jest zaokrąglana do lewej strony przecinka dziesiętnego. Jeśli argument miejsca_dziesiętne nie zostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość 2.

Spostrzeżenia

Ogólnie rzecz biorąc, aby zastosować formatowanie walutowe do komórki, należy użyć okna dialogowego Formatowanie komórek(Ctrl+1)lub formatu liczb > > Home >. Wynika to z tego, że funkcja KWOTA zwraca liczbę podaną jako tekst. Liczby przechowywane jako tekst są częstą przyczyną błędów arkusza kalkulacyjnego, ponieważ wiele funkcji je ignoruje, takich jak SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX itp.

Przykład

Przykłady funkcji KWOTA

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×