Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja MACIERZ.ODW zwraca macierz odwrotną dla macierzy przechowywanej w tablicy.

Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję platformy Microsoft 365, możesz o prostu wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu danych wyjściowych, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego i następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ENTER w celu jej potwierdzenia. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Składnia

MACIERZ.ODW(tablica)

W składni funkcji MACIERZ.ODW występują następujące argumenty:

  • tablica    Argument wymagany. Tablica liczb zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

Spostrzeżenia

  • Tablica może być podawana jako zakres komórek, na przykład A1:C3, jako stała tablicowa: {1;2;3\4;5;6\7;8;9} lub jako nazwa jednego z tych dwóch argumentów.

  • Jeśli którakolwiek komórka w tablicy jest pusta lub zawiera tekst, funkcja MACIERZ.ODW zwraca #VALUE! .

  • Funkcja ODWROTNA zwraca również #VALUE! jeśli liczba wierszy i kolumn w tablicy nie jest równa.

  • Macierzy odwrotnych, podobnie jak wyznaczników, używa się zasadniczo do rozwiązywania układów równań matematycznych zawierających wiele zmiennych. Iloczyn macierzy i jej odwrotności to macierz jednostkowa — macierz kwadratowa, której wartości diagonalne są równe 1, a wszystkie pozostałe są równe 0.

  • Jako przykład tego, jak obliczana jest dwuwierszowa, dwukolumnowa macierz, załóżmy że zakres A1:B2 zawiera litery a, b, c i d, które reprezentują dowolne cztery liczby. Poniższa tablica pokazuje odwrotność macierzy A1:B2:

Kolumna A

Kolumna B

Wiersz 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Wiersz 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Funkcja MACIERZ.ODW jest obliczana z dokładnością do około 16 cyfr, co może prowadzić do niewielkich błędów numerycznych, jeśli kompensacja jest niepełna.

  • Niektórych macierzy kwadratowych nie można odwrócić i zostaną zwrócone #NUM! z funkcjaMI.ODW. Wyznacznik dla macierzy niebędacej odwracalnym wynosi 0.

Przykłady

Przykład 1. FUNKCJA MIN.ODW

Przykład 2. FUNKCJA MIN.ODW

Aby formuły tablicowe działały poprawnie, należy wprowadzić powyższe formuły jako formuły tablicowe. Po wprowadzeniu formuły naciśnij klawisz Enter, jeśli masz bieżącą Microsoft 365 subskrypcji. w przeciwnym razie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Jeśli formuła nie zostanie wprowadzona jako formuła tablicowa, zwracany jest pojedynczy wynik.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×