We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji MAX w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca największą wartość w zbiorze wartości.

Składnia

MAX(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji MAX występują następujące argumenty:

  • Liczba1; liczba2;...    Argument liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć wartość maksymalną.

Spostrzeżenia

  • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, używane są tylko liczby znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki, wartości logiczne lub tekstowe zawarte w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

  • Jeśli argumenty nie zawierają liczb, funkcja MAX zwraca 0 (zero).

  • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

  • Aby uwzględnić wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb w odwołaniach jako część obliczeń, należy użyć funkcji MAX.A.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

10

7

9

27

2

Formuła

Opis

Wynik

=MAX(A2:A6)

Największa wartość z zakresu A2:A6.

27

=MAX(A2:A6;30)

Największa wartość z zakresu A2:A6 i wartości 30.

30

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×