Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuł i zastosowania funkcji MIN.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów.

Składnia

MIN.A(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji MIN.A występują następujące argumenty:

  • Wartość1; wartość2;...    Argument wartość1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 wartości, dla których należy wyznaczyć najmniejszą wartość.

Spostrzeżenia

  • Argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, używane są tylko wartości znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki oraz wartości tekstowe zawarte w tablicy lub w odwołaniu są pomijane.

  • Argumenty, które zawierają wartość logiczną PRAWDA są obliczane jako 1; argumenty, które zawierają tekst lub wartość logiczną FAŁSZ, są obliczane jako 0 (zero).

  • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w cyfry, powodują błędy.

  • Jeśli argumenty nie zawierają żadnych wartości, funkcja MIN.A zwraca wartość 0 (zero).

  • Aby nie uwzględniać wartości logicznych i tekstowych reprezentacji liczb w odwołaniach jako części obliczeń, należy użyć funkcji MIN.A.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

FAŁSZ

0,2

0,5

0,4

0,8

Formuła

Opis

Wynik

=MIN.A(A2:A6)

Najmniejsza liczba z zakresu A2:A6. Ponieważ wartość logiczna FAŁSZ odpowiada wartości liczbowej 0, jest ona najmniejsza.

0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×