Nagłówki oraz stopki mogą być dodawane na górze lub na dole drukowanego arkusza w programie Excel. Na przykład można utworzyć stopkę, która zawiera numery stron, datę oraz nazwę pliku. Można także utworzyć własne lub wybrać jedne z wielu wbudowanych nagłówków i stopek

Nagłówki i stopki są wyświetlane tylko w widoku Układ strony, Podgląd wydruku oraz na wydrukowanych stronach. Nagłówki i stopki można także wstawić za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony, jeśli mają zostać wstawione do wielu arkuszy jednocześnie. W przypadku innych typów arkuszy, takich jak arkusze wykresów lub wykresy, nagłówek i stopka mogą zostać wstawione tylko za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony.

Dodawanie lub zmienianie nagłówków i stopek w widoku układu strony

 1. Kliknij arkusz, w którym chcesz dodać albo zmienić nagłówki lub stopki.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku Układ strony.

 3. Aby dodać lub edytować nagłówek lub stopkę, kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka lub stopki u góry albo u dołu strony arkusza (pod obszarem Nagłówek lub nad obszarem Stopka).

 4. Wpisz nowy tekst nagłówka lub stopki.

  Uwagi: 

  • Aby zacząć nowy wiersz w polu tekstowym nagłówka lub stopki, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dołączyć jeden znak handlowego „i” (&) do tekstu nagłówka lub stopki, użyj dwóch znaków handlowego „i”. Na przykład aby w nagłówku zawrzeć tekst „Bracia Dalcz & s-ka”, wpisz Bracia Dalcz && s-ka.

  • Aby zamknąć nagłówki lub stopki, kliknij w dowolnym miejscu arkusza. Aby zamknąć nagłówki lub stopki bez zachowania wprowadzonych zmian, naciśnij klawisz Esc.

 1. Kliknij arkusz lub arkusze, arkusz wykresu lub wykres, w którym chcesz dodać lub zmienić nagłówki lub stopki.

  Porada: Możesz zaznaczyć wiele arkuszy, klikając je lewym przyciskiem myszy i trzymając naciśnięty klawisz Ctrl. Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany tekst [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli nie jest widoczny żaden niezaznaczony arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku.

  Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony

  W programie Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. Na karcie Nagłówek/stopka kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy lub pozycję Stopka niestandardowa.

 4. Kliknij w polu sekcji (Lewa, Środkowa lub Prawa), a następnie kliknij dowolny z przycisków, aby wstawić w tej sekcji odpowiednie informacje nagłówka lub stopki.

  Okno dialogowe Ustawienia strony (nagłówek niestandardowy)
 5. Aby dodać lub zmienić tekst nagłówka lub stopki, wpisz dodatkowy tekst lub edytuj tekst już istniejący w polu sekcji (Lewa, Środkowa lub Prawa).

  Uwagi: 

  • Aby zacząć nowy wiersz w polu tekstowym nagłówka lub stopki, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dołączyć jeden znak handlowego „i” (&) do tekstu nagłówka lub stopki, użyj dwóch znaków handlowego „i”. Na przykład aby w nagłówku zawrzeć tekst „Bracia Dalcz & s-ka”, wpisz Bracia Dalcz && s-ka.

Program Excel ma wiele wbudowanych nagłówków i stopek, z których można korzystać. W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku Układ strony. W przypadku wykresów lub arkuszy wykresów można pracować z nagłówkami i stopkami w oknie dialogowym Ustawienia strony.

 1. Kliknij arkusz, w którym chcesz dodać lub zmienić wbudowany nagłówek lub stopkę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku Układ strony.

 3. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

  Porada: Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek oraz dodanie karty Projektowanie.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij odpowiedni wbudowany nagłówek lub stopkę.

  Wbudowane opcje nagłówków i stopek

Zamiast pobierać wbudowanego nagłówka lub stopki, możesz wybrać wbudowany element. Wiele elementów, np. Numer strony, Nazwa pliku lub Bieżąca data, można znaleźć na wstążce. W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku Układ strony. W przypadku wykresów i arkuszy wykresów można pracować z nagłówkami i stopkami w oknie dialogowym Ustawienia strony.

 1. Kliknij arkusz, do którego chcesz dodać określone elementy nagłówka lub stopki.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku Układ strony.

 3. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

  Porada: Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek oraz dodanie karty Projektowanie.

 4. Kliknij odpowiedni element na karcie Projektowanie w grupie Elementy nagłówka i stopki.

  Karta Wstążki dotycząca projektowania nagłówków i stopek

 1. Kliknij arkusz wykresu lub wykres, w którym chcesz dodać lub zmienić element nagłówka lub stopki.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  W programie Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. Kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa.

  Okno dialogowe Ustawienia strony (nagłówek niestandardowy)
 4. Użyj przycisków w oknie dialogowym Nagłówek lub Stopka, aby wstawić określone elementy nagłówka i stopki.

  Porada: Umieszczenie wskaźnika myszy nad przyciskiem spowoduje wyświetlenie etykiety ekranowej z nazwą elementu, który może zostać wstawiony za pomocą tego przycisku.

W przypadku zwykłych arkuszy można pracować z nagłówkami i stopkami w widoku Układ strony. W przypadku wykresów i arkuszy wykresów można pracować z nagłówkami i stopkami w oknie dialogowym Ustawienia strony.

 1. Kliknij arkusz, w którym chcesz określić opcje nagłówków i stopek.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku Układ strony.

 3. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

  Porada: Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek oraz dodanie karty Projektowanie.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Opcje wybierz co najmniej jedno z następujących pól wyboru:

  Opcje nagłówków i stopek na karcie Projektowanie na wstążce
  • Aby usunąć nagłówki i stopki z pierwszej drukowanej strony, zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  • Aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny różnić się od tych na stronach parzystych, zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  • Aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być zastosowany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu, zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem.

   Jeśli rozmiar czcionki oraz skalowanie nagłówków i stopek mają być niezależne od skalowania arkusza, co pomaga utworzyć jednolity wygląd w ramach wielu stron, wyczyść to pole wyboru.

  • Aby się upewnić, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza, zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony.

   Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

 1. Kliknij arkusz wykresu lub wykres, w którym chcesz wybrać opcje nagłówka lub stopki.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  W programie Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. Zaznacz co najmniej jedno z poniższych pól wyboru:

  Opcje nagłówków i stopek w oknie dialogowym Ustawienia strony
  • Aby usunąć nagłówki i stopki z pierwszej drukowanej strony, zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  • Aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny różnić się od tych na stronach parzystych, zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

  • Aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być zastosowany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu, zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem.

   Jeśli rozmiar czcionki i skalowanie nagłówków i stopek mają być niezależne od skalowania arkusza, co pomaga uzyskać jednolity wygląd wielu stron, wyczyść pole wyboru Skaluj z dokumentem.

  • Aby mieć pewność, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza, zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony.

   Porada: Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Aby zamknąć nagłówek lub stopkę, należy zmienić widok układu strony na widok normalny.

 • Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

  Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny

  Możesz również kliknąć pozycję Normalny Obraz przycisku na pasku stanu.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Opcja Nagłówek i stopka na karcie Wstawianie

  Arkusz zostanie wyświetlony w programie Excel w widoku Układ strony.

 2. Kliknij lewe, środkowe lub prawe pole tekstowe nagłówka albo stopki znajdujące się u góry lub u dołu strony arkusza.

  Porada: Kliknięcie dowolnego pola tekstowego spowoduje zaznaczenie nagłówka lub stopki i wyświetlenie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek oraz dodanie karty Projektowanie.

 3. Naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

  Uwaga: Aby usunąć nagłówki i stopki z kilku arkuszy jednocześnie, zaznacz arkusze, a następnie otwórz okno dialogowe Ustawienia strony. Aby usunąć wszystkie nagłówki i stopki naraz, na karcie Nagłówek/stopka zaznacz pozycję (brak) w polu Nagłówek lub Stopka.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Drukowanie w programie Excel

Ustawienia strony w programie Excel

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×