Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Lync Basic 2013 ułatwia pozostawanie w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie ważne, za pomocą wiadomości błyskawicznych, poczty e-mail, połączeń audio i wideo, pokojów rozmów trwałych oraz spotkań i prezentacji w trybie online.

Na początek przyjrzyjmy się kilku podstawowym zadaniom programu Lync Basic.

Znajdowanie i dodawanie kontaktu

W programie Lync kontakty są tożsamościami online osób, z którymi najczęściej wchodzisz w interakcje. Są najważniejszym elementem korzystania z programu Lync. Jedną z pierwszych czynności, które warto wykonać, gdy zaczniesz korzystać z Lync, jest rozpoczęcie tworzenia listy kontaktów.

 1. W oknie głównym Lync w polu wyszukiwania wpisz nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać.

  Pasek wyszukiwania

 2. Gdy pojawi się lista kontaktów, wskaż obraz (lub obszar wyświetlania obrazu) danej osoby i kliknij pozycję Więcej opcji.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z przyciskiem Więcej opcji

 3. Wskaż pozycję Dodaj do listy kontaktów i wybierz grupę, do której ma należeć nowy kontakt.

  Dodaj do kontaktów

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Aby rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. Odszukaj osobę, do której chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną, na swojej liście kontaktów lub przez wyszukiwanie i wykonaj dowolną z następujących czynności:

 2. Kliknij dwukrotnie w dowolnym obszarze tej osoby na liście kontaktów.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję tej osoby i wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 4. Wskaż obraz tej ikony na liście kontaktów i kliknij przycisk Wiadomości błyskawiczne na pasku Szybki Lync.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z kursorem zatrzymanym na obrazie kontaktu

 5. Wpisz wiadomość w polu tekstowym u dołu okna i naciśnij klawisz Enter.

  Zrzut ekranu okna konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Sprawdzanie urządzenia audio

Zanim użyjesz Lync, aby nawiązać połączenie lub dołączyć do spotkania online, skonfiguruj urządzenie audio i sprawdź jakość. Możesz skorzystać z mikrofonu i głośników komputera lub podłączyć zestaw słuchawkowy.

 1. Kliknij pozycję Wybierz główne urządzenie w lewym dolnym rogu programu Lync.

  Zrzut ekranu menu Wybierz główne urządzenie

 2. Kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 3. Kliknij menu Wybierz urządzenie, którego chcesz używać do połączeń audio.

 4. Jeśli masz kilka urządzeń audio, wybierz to, które wolisz.

 5. W obszarze Dostosujurządzenie przeciągnij suwak, aby dostosować głośniki i mikrofon.

Porada:  Kliknij zieloną strzałkę w menu Głośnik, aby odtworzyć próbny dźwięk. Obserwuj niebieski wskaźnik w menu Mikrofon, gdy mówisz do słuchawki lub zestawu słuchawkowego, aby dobrać odpowiedni poziom.


Zrzut ekranu pola zaznaczenia Urządzenie audio, w którym możesz ustawić jakość dźwięku
Początek strony

Nawiązywanie połączenia

 1. Zatrzymaj kursor na liście kontaktów, wskazując osobę, do której chcesz zadzwonić.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z kursorem zatrzymanym na obrazie kontaktu

 2. Kliknij ikonę Telefon, aby nawiązać połączenie z kontaktem.

— lub —

Kliknij strzałkę obok ikony Telefon i wybierz numer.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu konsoli wybierania numerów

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij kartę Telefon.

  Zrzut ekranu ikony Telefon przedstawiającej konsolę wybierania numerów, z której można korzystać do nawiązywania połączeń

 2. Kliknij cyfry w konsoli wybierania numerów lub wpisz numer w polu wyszukiwania.

 3. Kliknij pozycję Połącz.

Początek strony

Odbieranie połączenia

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, na ekranie pojawia się alert.

Alert połączenia przychodzącego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby odebrać połączenie, kliknij w dowolnym miejscu obszaru zdjęcia.

 • Kliknij pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie.

 • Aby wykonać inne działania, kliknij pozycję Opcje, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną zamiast korzystać z połączenia audio/wideo, użyj pozycji Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

  • Aby odrzuć połączenie i uniknąć innych połączeń, kliknij pozycję Nie przeszkadzać.

  • Jeśli odbierasz połączenie wideo, ale chcesz użyć jedynie części audio, kliknij pozycję Odpowiedz, używając tylko dźwięku.

Początek strony

Udostępnianie pulpitu lub programu

Lync umożliwia udostępnianie informacji na komputerze na kilka sposobów. Możesz użyć funkcji:

 • Udostępnianie pulpitu, aby przełączać się między programami lub pracować nad plikami z różnych programów.

 • Udostępnianie programu, aby pokazać określone programy lub pliki, ale tak, aby odbiorcy nie mogli zobaczyć pozostałej zawartości pulpitu.

 • Na Lync Spotkaniu zatrzymaj wskaźnik myszy na przycisku prezentacji (monitorze), a następnie kliknij kartę Prezentuj.

  Zrzut ekranu karty Prezentuj pokazującej tryby prezentacji: pulpit, program, pliki programu PowerPoint, tablicę i ankietę

 • Na karcie Obecni wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij dwukrotnie pozycję Pulpit, aby udostępnić zawartość pulpitu.

  • Kliknij pozycję Program i wybierz konkretne programy lub pliki do udostępnienia.

   Porada:  Jeśli program, który chcesz udostępnić, nie pojawia się, zobacz Nie widzisz programu, który chcesz udostępnić.

   Uwaga:  Udostępnianie notatek (programu OneNote) nie jest dostępne w programie Lync Basic.

   Status Lync zmieni się na Prezentacja i nie będziesz odbierać wiadomości błyskawicznych ani połączeń.

 • Użyj paska narzędzi udostępniania w górnej części ekranu, aby zatrzymać udostępnianie lub przekazać kontrolę uczestnikom.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×