Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, przynoszącego okresowe odsetki.

Składnia

NAL.ODS(emisja;pierwsze_odsetki;rozliczenie;stopa;cena_nom;częstotliwość;[podstawa];[metoda_obliczeń])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji NAL.ODS występują następujące argumenty:

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

 • Pierwsze_odsetki    Argument wymagany. Data pierwszej raty odsetek od papieru wartościowego.

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Cena_nom    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS stosuje wartość 1000 zł.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

European 30/360

 • Metoda_obliczeń    Argument opcjonalny. Wartość logiczna, która określa sposób obliczania całkowitego przyrostu odsetek, gdy data w argumencie rozliczenie jest późniejsza od daty określonej w argumencie pierwsze_odsetki. Wartość PRAWDA (1) powoduje zwrócenie całkowitego przyrostu odsetek od daty określonej w argumencie emisja do daty w argumencie rozliczenie. Wartość FAŁSZ (0) powoduje zwrócenie przyrostu odsetek od daty określonej w argumencie pierwsze_odsetki do daty w argumencie rozliczenie. Jeśli argument nie zostanie wprowadzony, przyjmowana jest wartość domyślna PRAWDA.

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Emisja, pierwsze_odsetki, rozliczenie, częstotliwość i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argument emisja, first_interest lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli ≤ par 0, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja NAL.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Funkcja NAL.ODS jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • Ai = liczba dni przyrostu odsetek dla i-tego okresu kwazidywidendowego w okresie nieparzystym.

  • NC = liczba okresów kwazidywidendowych przypadająca w okresie nieparzystym. Jeśli liczba ta zawiera wartość ułamkową, powiększ ją do wartości kolejnej liczby całkowitej.

  • NLi = normalna długość okresu kwazidywidendowego w okresie nieparzystym, wyrażona w dniach.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39508

Data wydania

39691

Data pierwszej raty odsetek

39569

Data rozliczenia

0,1

Stopa kuponowa

1000

Cena nominalna

2

Częstotliwość półroczna (zobacz wyżej)

0

Podstawa 30/360 (zobacz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=NAL.ODS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Przyrost odsetek obligacji skarbowej na powyższych warunkach

16,666667

=NAL.ODS(DATA(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FAŁSZ)

Przyrost odsetek na powyższych warunkach, z wyjątkiem daty emisji, którą jest 5 marca 2008.

15,555556

=NAL.ODS(DATA(2008;4;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;PRAWDA)

Przyrost odsetek na powyższych warunkach, z wyjątkiem daty emisji, którą jest 5 kwietnia 2008.

7,2222222

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×