Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.

Składnia

NAL.ODS.WYKUP(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nom;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji NAL.ODS.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Cena_nom    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS.WYKUP stosuje wartość 1000 zł.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Argumenty emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli emisja lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS.WYLICZENIU zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena≤ wynosi 0, funkcja NAŁ.ODS.WYW.#NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli > 4, funkcja NAŁ.ODS.WYW.#NUM! wartość błędu.

 • Jeśli emisja ≥, funkcja NAL.ODS.WYLICZENIU zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Funkcja NAL.ODS.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

  NAL.ODS.WYKUP = cena_nom x stopa x A/D

  gdzie:

  • A = Liczba dni naliczania odsetek liczonych według podstawy miesięcznej. Dla papierów wartościowych z wypłatą odsetek w terminie płatności papieru wartościowego wykorzystywana jest liczba dni, które upłynęły od daty emisji do daty ich płatności.

  • D = Podstawa roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39539

Data wydania

39614

Data spłaty

0,1

Kupon procentowy

1000

Cena nominalna

3

Podstawa rzeczywista/365 (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=NAL.ODS.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6)

Naliczone odsetki na powyższych warunkach

20,54794521

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×