Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2017 r.

Problem

Podczas próby zsynchronizowania zmian w dowolnym notesie w aplikacji Microsoft OneNote dla systemu Windows 10, programie OneNote 2016 lub OneNote dla komputerów Mac albo aplikacji OneNote dla systemu iOS (tabletu iPad i telefonu iPhone) lub OneNote dla systemu Android może wystąpić następujący błąd:

Wystąpił problem podczas synchronizacji notesu. (Kod błędu: 0xE0000007)

Stan

Zespół produktu OneNote aktywnie bada ten problem. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe na skutek tego problemu. Zaktualizujemy ten artykuł, gdy tylko będzie dostępnych więcej informacji.

W międzyczasie zachęcamy do wypróbowania dowolnych lub wszystkich z poniższych obejść problemu.

Typowe czynności rozwiązywania problemu

Aby wyeliminować najbardziej typowe przyczyny błędu 0xE0000007 podczas używania programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że masz dobrą łączność sieciową na komputerze lub urządzeniu przenośnym, używając przeglądarki lub innej aplikacji opartej na chmurze.

 2. Wymuś w programie OneNote zsynchronizowanie bieżącego notesu, wykonując dowolne z poniższych czynności, zależnie od używanej wersji programu OneNote:

  • W aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 klikaj przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy, aż pojawi się lista notesów. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę notesu, który chcesz zsynchronizować, kliknij pozycję Synchronizuj, a następnie pozycję Synchronizuj ten notes.

  • W programie OneNote 2016 kliknij pozycję Plik > Wyświetl stan synchronizacji, a następnie pozycję Synchronizuj teraz obok notesu, który chcesz zsynchronizować.

   Uwaga: Jeśli nie masz pewności, jakiej wersji programu OneNote dla systemu Windows używasz, zobacz Jaka jest różnica między programem OneNote a programem OneNote 2016.

  • W programie OneNote dla komputerów Mac klikaj przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy, aż pojawi się lista notesów. Przytrzymując klawisz Control, kliknij nazwę notesu, który chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj ten notes.

  • W aplikacji OneNote dla systemu iOS rozwiń listę Notesy (lub listę Ostatnie notatki), aby wymusić synchronizację wszystkich otwartych notesów. Ewentualnie możesz rozwinąć listę sekcji lub stron, aby wymusić synchronizację bieżącego notesu.

 3. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu OneNote dostępnej na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności w zależności od używanej wersji programu OneNote:

  • W aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 kliknij pozycję Start, przewiń do aplikacji Sklep i kliknij ją. W aplikacji Sklep wyszukaj aplikację OneNote, przejdź do jej strony, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj, jeśli jest dostępny. (Jeśli natomiast napis na przycisku brzmi Uruchom, zainstalowana jest najnowsza wersja).

  • W programie OneNote 2016 kliknij pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

   Uwaga: Jeśli nie masz pewności, jakiej wersji programu OneNote dla systemu Windows używasz, zobacz Jaka jest różnica między programem OneNote a programem OneNote 2016.

  • W programie OneNote dla komputerów Mac otwórz aplikację App Store, a następnie kliknij pozycję Uaktualnienia w prawej górnej części na pasku narzędzi.

   Uwaga: Jeśli program OneNote dla komputerów Mac zainstalowano w ramach pakietu Microsoft Office, zobacz Sprawdzanie aktualizacji w programie OneNote dla komputerów Mac.

  • W aplikacji OneNote dla systemu iOS (tabletu iPad lub telefonu iPhone) otwórz aplikację App Store, a następnie naciśnij pozycję Uaktualnienia. Jeśli aktualizacja aplikacji OneNote jest dostępna, naciśnij pozycję Uaktualnij obok niej lub pozycję Uaktualnij wszystkie, aby zaktualizować wszystkie aplikacje.

  • W aplikacji OneNote dla systemu Android otwórz aplikację Sklep Play, naciśnij ikonę menu, a następnie naciśnij pozycję Moje aplikacje i gry. Jeśli aktualizacja aplikacji OneNote jest dostępna, naciśnij pozycję Uaktualnij obok niej lub pozycję Uaktualnij wszystkie, aby zaktualizować wszystkie aplikacje.

 4. Odczekaj odpowiedni czas, aby sprawdzić, czy błąd zniknie. W niektórych przypadkach błąd jest spowodowany przez tymczasowy problem z naszymi serwerami.

Próba otwarcia notatek w aplikacji OneNote dla sieci Web

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, sprawdź, czy możesz wyświetlić notes w aplikacji OneNote dla sieci Web.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny www.onedrive.com i zaloguj się przy użyciu tego samego konta, którego używasz z programem OneNote.

 2. Przejdź do folderu zawierającego notes, który chcesz otworzyć (zazwyczaj: Dokumenty lub Notesy), a następnie kliknij nazwę notesu, aby otworzyć go w aplikacji OneNote dla sieci Web.

W zależności od wyniku tych czynności zrób tak:

 • Jeśli można otworzyć notes w aplikacji OneNote dla sieci Web i wyświetlić wszystkie najnowsze zmiany oraz edycje, możesz również dokończyć pracę w aplikacji OneNote dla sieci Web.

 • Jeśli można otworzyć notes w aplikacji OneNote dla sieci Web, ale nie widać wszystkich najnowszych zmian, utwórz kopię oryginalnych stron, które nie zostały zsynchronizowane w aplikacji OneNote dla sieci Web. W tym celu wróć do swojej głównej aplikacji OneNote (OneNote dla systemu Windows 10, OneNote 2016 lub OneNote dla komputerów Mac), a następnie skopiuj strony z bieżącego notesu do dowolnego notesu, którego nie dotyczy błąd 0xE0000007. Ten notes możesz następnie otworzyć w aplikacji OneNote dla sieci Web.

 • Jeśli po zalogowaniu się nie możesz otworzyć notesu w aplikacji OneNote dla sieci Web, oznacza to, że nie masz uprawnień do otwierania go i edytowania. Na przykład jeśli notes został Ci udostępniony przez inną osobę przy użyciu usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm, upewnij się, że właściciel notesu nie odwołał Twoich uprawnień do otwierania go i edytowania.

Zamknięcie i ponowne otwarcie notesów, których dotyczy błąd 0xE0000007

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, możesz zamknąć i ponownie otworzyć notesy w celu wymuszenia ponownego zsynchronizowania notatek w programie OneNote. Tę próbę należy podjąć tylko wtedy, gdy jest dostępna niedawno utworzona kopia zapasowa danych notatek.

Ostrzeżenie: Wykonanie poniższych czynności może spowodować utratę danych. W szczególności w razie wystąpienia błędu 0xE0000007 w notesach zawierających zmiany oczekujące na synchronizację w przypadku kontynuowania zmiany te mogą zostać utracone. Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie i wykonanie czynności przedstawionych poniżej, nikt nie będzie mógł odzyskać utraconych informacji, nawet pomoc techniczna firmy Microsoft.

Jeśli masz pewność, że nie ma żadnych istotnych zmian w notatkach oczekujących na synchronizację, lub ewentualna utrata niezsynchronizowanych zmian Cię nie martwi, możesz wykonać poniższe czynności, zależnie od używanej wersji programu OneNote:

 • W aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 klikaj przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy, aż pojawi się lista notesów. Kliknij prawym przyciskiem myszy notes, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij pozycję Zamknij ten notes.

 • W programie OneNote 2016 kliknij nazwę bieżącego notesu na pasku Notesy, kliknij prawym przyciskiem myszy notes, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij pozycję Zamknij ten notes.

  Uwaga: Jeśli nie masz pewności, jakiej wersji programu OneNote dla systemu Windows używasz, zobacz Jaka jest różnica między programem OneNote a programem OneNote 2016.

 • W programie OneNote dla komputerów Mac klikaj przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy, aż pojawi się lista notesów. Przytrzymując klawisz Control, kliknij notes, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij pozycję Zamknij ten notes.

Po zamknięciu wszelkich dotkniętych problemem notesów spróbuj otworzyć je ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, na czas oczekiwania na znalezienie trwałego rozwiązania możesz utworzyć nowy notes, skopiować strony i sekcje z oryginalnego notesu (dotkniętego błędem 0xE0000007) do nowego notesu, a następnie synchronizować zmiany w tym notesie.

Dodatkowa pomoc

Jeśli występuje u Ciebie ten problem i nadal napotykasz trudności po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, zgłoś swoje uwagi zespołowi produktu OneNote, odwiedzając fora społeczności aplikacji OneNote dotyczące używanej wersji:

Dziękujemy!

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×