Korzystając z listy kontaktów, można nawiązywać połączenie z wewnętrznymi współpracownikami bądź kontaktami federacyjnymi (partnerami zewnętrznymi, których firma jest połączona z firmą użytkownika lub utworzyła z nią federację) albo zadzwonić pod numer zewnętrzny, wpisując go w polu wyszukiwania.

Po zalogowaniu się do aplikacji Lync na telefonie Windows Phone po raz pierwszy zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający zaktualizowanie numeru telefonu komórkowego, dzięki czemu będzie można nawiązywać i odbierać połączenia w programie Lync. W razie nawiązywania połączenia służbowego jest ono kierowane do programu Lync Server 2010, który oddzwania pod numer telefonu komórkowego użytkownika. Po odebraniu tego połączenia program Lync Server łączy rozmowę telefoniczną z odbiorcą.

Co chcesz zrobić?

Włączanie ustawienia Mój nr tel. komórkowego

Za pomocą wartości ustawienia Mój nr tel. komórkowego program Microsoft Lync Server 2010 konfiguruje wychodzące połączenia służbowe. W razie nawiązywania połączenia służbowego jest ono kierowane do programu Lync Server 2010, który oddzwania pod numer telefonu komórkowego użytkownika. Po odebraniu tego połączenia program Lync Server łączy rozmowę telefoniczną z odbiorcą.

Po zalogowaniu się do aplikacji Lync na tablecie iPad po raz pierwszy zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie ustawienia Mój nr tel. komórkowego. Aby zaktualizować swój numer telefonu komórkowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Poł. głosowe i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego.

Nawiązywanie połączenia

Połączenia nawiązywane przy użyciu programu Lync nie są połączeniami typu VoIP (Voice over Internet Protocol). Podczas nawiązywania lub odbierania połączenia w programie Lync zadzwoni telefon komórkowy i będą wykorzystywane minuty w ramach abonamentu u danego operatora. Ponadto po nawiązaniu połączenia programu Lync numer telefonu służbowego użytkownika będzie wyświetlany jako identyfikator rozmówcy.

  1. Aby zadzwonić do kogoś z listy kontaktów, naciśnij pozycję Kontakty, a następnie na karcie Lync zacznij wpisywać nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania.

  2. Po znalezieniu szukanego kontaktu naciśnij jego nazwę lub nazwisko, a następnie wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

  3. Gdy połączenie zostanie nawiązane, najpierw należy zaakceptować połączenie w programie Lync na telefonie komórkowym, aby nawiązać połączenie wychodzące.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia w programie Lync z tabletu iPad połączenie jest przekazywane pod numer telefonu komórkowego określony w polu Mój nr tel. komórkowego.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×