Przy użyciu programu Lync możesz nawiązywać połączenia z kontaktami oraz wybierać numery jak na standardowym telefonie. Następnie możesz wyciszać, wyłączać wyciszenie, przełączać połączenia i korzystać z konsoli wybierania numerów podczas połączenia, aby wybierać opcje w automatycznych systemach głosowych.

Wszystko, czego potrzebujesz, to głośniki komputera i mikrofon lub zestaw słuchawkowy podłączony do komputera. Przyjrzyj się tym urządzeniom , które współpracują z Lync i nie zapomnij skonfigurować urządzenia audio przed nawiązaniem połączenia.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

Odbieranie połączenia telefonicznego

Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia

Przełączanie połączenia

Opcje sterowania połączeniami

Nawiązywanie połączenia telefonicznego

Połączenie programu Lync (dźwięk obsługiwany na komputerze)

 1. Znajdź kontakt lub wpisz imię i nazwisko w polu wyszukiwania.

 2. Wskaż obraz kontaktu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Telefon, aby nawiązać połączenie z kontaktem przy użyciu programu Lync.

  • Kliknij strzałkę obok ikony telefonu i wybierz numer.

Zrzut ekranu: opcja nawiązywania połączenia

 1. Gdy połączenie zostanie zaakceptowane, użyj kontrolek audio, aby wyciszać, wyłączać wyciszenie itd.

Połączenie przy użyciu konsoli wybierania numerów

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij kartę Telefon.

 2. Kliknij cyfry w konsoli wybierania numerów lub wpisz numer w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Połącz.

 3. Program Lync zadzwoni pod ten numer tak jak zwykły telefon.

  Zrzut ekranu: nawiązywanie połączenia z kontaktem przy użyciu konsoli wybierania numerów

  Ważne: Program Lync nie obsługuje wstrzymywania połączenia, numerów wewnętrznych ani specjalnych kodów dostępu. Numer wewnętrzny lub kod dostępu można wprowadzić przy użyciu klawiatury po nawiązaniu połączenia.

Gdy skończysz połączenie, kliknij przycisk Telefon w oknie, lub po prostu zamknij okno.

Zrzut ekranu: przycisk rozłączania telefonu

Początek strony

Odbieranie połączenia telefonicznego

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, na ekranie pojawia się alert.

 1. Aby odebrać połączenie, kliknij dowolne miejsce w obszarze obrazu.

 2. Kliknij pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie i wysłać je do poczty głosowej.

 3. Kliknij pozycję Opcje, aby zrobić coś innego:

  • Wyślij połączenie do Poczty głosowej

  • Kliknij pozycję Komórkowy lub Domowy, aby przekierować połączenie.

  • Zamiast połączenia audio/wideo użyj pozycji Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

  • Aby odrzuć połączenie i uniknąć innych połączeń, kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać.

   Zrzut ekranu: alert o połączeniu audio z obrazem kontaktu w górnym rogu

Początek strony

Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia

Aby szybko wyciszyć swój dźwięk, kliknij ikonę telefonu/mikrofonu w dolnej części okna. Gdy wyciszenie jest włączone, ikona pokazuje mikrofon przekreślony czerwoną linią:

Zrzut ekranu: przycisk wyciszania rozmowy

Gdy przygotujesz się do rozmowy, kliknij ponownie ikonę telefonu, aby wyłączyć wyciszenie.

Początek strony

Przełączanie połączenia

Połączenie można przełączyć do innej osoby lub pod inny numer telefonu. Jeśli na przykład chcesz, żeby inna osoba zajęła się Twoim połączeniem, możesz je do niej przełączyć. Albo jeśli musisz opuścić biuro, ale chcesz kontynuować rozmowę — wtedy możesz przełączyć połączenie na telefon komórkowy.

 1. Wskaż ikonę telefonu/mikrofonu w oknie połączenia.

 2. Kliknij kartę PRZEŁĄCZ POŁĄCZENIE i wybierz jedną z opcji:

 3. W obszarze Moje numery kliknij jeden ze swoich numerów, na przykład numer telefonu komórkowego (są to numery, które zostały dodane do Twojego konta programu Lync).

 4. W obszarze Inne opcje kliknij pozycję Inna osoba lub Numer. Następnie wybierz osobę lub wpisz numer na pasku i kliknij przycisk OK.

Zrzut ekranu: menu przełączania połączenia

Początek strony

Opcje sterowania połączeniami

Podczas połączenia wskaż ikonę telefonu/mikrofonu, aby uzyskać dostęp do kontrolek, a następnie kliknij odpowiednią kartę:

 • Aby zawiesić połączenie, kliknij pozycję Zawieśpołączenie.

 • Kliknij pozycję Wycisz, aby wyciszyć swój dźwięk.

 • Aby zmienić urządzenie audio, kliknij kartę URZĄDZENIA.

 • Aby wysłać połączenie pod inny numer, kliknij kartę PRZEŁĄCZ POŁĄCZENIE i wybierz jeden z numerów.

 • Użyj KONSOLI WYBIERANIA NUMERÓW, aby wybierać opcje w automatycznym systemie telefonicznym. Te opcje mogą na przykład obejmować wprowadzanie kodu podczas połączenia z pocztą głosową lub dokonywanie wyboru podczas połączenia z recepcją biura. Kliknij kartę KONSOLA WYBIERANIA NUMERÓW, a następnie kliknij cyfrę.

  Zrzut ekranu przedstawiający kontrolki połączenia audio.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×