Jeśli w firmie włączono funkcję połączeń i konferencji wideo, możesz nawiązywać połączenia wideo ze swoimi kontaktami. Potrzebujesz tylko kamery oraz głośników i mikrofonu komputera. Jeśli komputer nie ma wbudowanych urządzeń audio, możesz użyć zestawu słuchawkowego.

Rozpoczynanie połączenia wideo

 1. Otwórz program Lync i znajdź kontakt lub wpisz nazwisko w polu wyszukiwania, aby odnaleźć odpowiednią osobę.

 2. Zatrzymaj wskaźnik myszy na obrazie kontaktu i kliknij ikonę Wideo.

  Zrzut ekranu: rozpoczynanie połączenia wideo przy użyciu obrazu kontaktu i ikony kamery

 3. Na ekranie kontaktu zostanie wyświetlony alert, przy użyciu którego ta osoba może odebrać lub odrzucić połączenie.

 4. Jeśli połączenie wideo zostanie odebrane, okno konwersacji zostanie powiększone, aby wyświetlić obraz wideo; podczas rozmowy możesz używać kontrolek, takich jak wyciszenie, wyłączanie wyciszenia, zawieszenie połączenia itp.

 5. Po zakończeniu rozmowy zakończ połączenie, zamykając okno, lub zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie kamery i wykonaj jedną z następujących czynności:

 6. Zatrzymaj moje wideo: Twoje wideo zostanie zakończone, ale nadal będzie wyświetlane wideo innych osób.

 7. Zakończ wideo: zostanie zakończone wyświetlanie wideo wszystkich osób, ale dźwięk nadal będzie odtwarzany.

Możesz także dodać wideo do trwającej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Po prostu kliknij ikonę kamery w oknie, aby rozpocząć obsługę wideo.

Zrzut ekranu: uruchamianie wideo z poziomu wiadomości błyskawicznych

Używanie kontrolek wideo i widoków

Kliknij pozycję Wybierz układ i wybierz jedną z opcji:

 • W Widoku galerii wyświetlane są strumienie wideo wszystkich uczestników (jeśli w konwersacji bierze udział więcej niż dwóch uczestników).

 • W Widoku prezentera w prawym dolnym rogu okna spotkania jest wyświetlane wideo lub obraz osoby prowadzącej oraz wszelka udostępniana zawartość.

 • W Widoku prezentacji jest wyświetlana tylko udostępniana zawartość.

 • W Widoku kompaktowym w niewielkim oknie są wyświetlane kafelki ze obrazami uczestników.

  Zrzut ekranu: obszar wybierania widoku z wybranym widokiem galerii

Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo lub obraz jednej z osób:

 • Kliknij pozycję Wycisz, Wyłącz wyciszenie lub Usuń.

 • Kliknij pozycję Zablokuj funkcję wideo w centrum uwagi, aby wyłączyć wideo lub obrazy wszystkich osób poza tą w centrum uwagi.

Kliknij pozycję Pokaż galerię wideo w nowym oknie, aby wyświetlać wideo lub obrazy w osobnym oknie.

 • Kliknij pozycję Widok pełnoekranowy, aby wyświetlić duży widok wideo lub obrazów.

 • Kliknij pozycję Pokaż galerię wideo w tym samym oknie, aby wrócić do widoku normalnego.

  Pokaż galerię wideo w nowym oknie

Odbieranie połączenia wideo

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, na ekranie pojawia się alert. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby odebrać połączenie, kliknij dowolne miejsce w obszarze obrazu.

 2. Kliknij pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie i wysłać je do poczty głosowej.

 3. Kliknij pozycję Opcje, aby zrobić coś innego:

  • Aby wysłać połączenie do poczty głosowej, kliknij pozycję Poczta głosowa.

  • Przekieruj połączenie na telefon komórkowy lub domowy.

  • Zamiast połączenia audio/wideo użyj pozycji Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

  • Jeśli chcesz odebrać połączenie, ale bez wideo, kliknij pozycję Odpowiedz, używając tylko dźwięku.

  • Aby odrzuć połączenie i uniknąć innych połączeń, kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać.

   Zrzut ekranu: alert o połączeniu wideo z obrazem kontaktu w górnym rogu

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×