Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z kontem programu Exchange w Outlook dla komputerów Mac, sprawdź te możliwe przyczyny ponownego połączenia.

Przyczyna: W organizacji jest używany program Exchange Server 2003 lub jego starsza wersja.

Rozwiązanie:    Skontaktuj się z administratorem konta, aby sprawdzić, która wersja Exchange Server obsługuje Twoje konto.

Outlook dla komputerów Mac obsługuje konta zarządzane przez Microsoft Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym lubMicrosoft 365 dla firm.

Przyczyna: Poświadczenia konta lub nazwa serwera Exchange są niepoprawne.

Rozwiązanie:    sprawdź poprawność ustawień konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Sprawdź, czy ustawienia konta są poprawne.

  Porada: Aby sprawdzić, czy używasz prawidłowych poświadczeń, spróbuj połączyć się z kontem z innej aplikacji programu Exchange, takiej jak Outlook w sieci Web.

Przyczyna: W ustawieniach programu Outlook wybrano opcję pracy w trybie offline.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online.

W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline. Jeśli tak, kliknij pozycję Praca w trybie offline, aby usunąć znacznik wyboru i pracować w trybie online.

Przyczyna: Połączenie sieciowe jest niedostępne.

Rozwiązanie:    Upewnij się, że komputer jest połączony z siecią.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące sprawdzania stanu połączeń sieciowych, zobacz Pomoc systemu Mac OS lub skontaktuj się z administratorem serwera programu Exchange lub administratorem sieci. Możesz również dowiedzieć się, czy współpracownicy korzystający z podobnych ustawień mogą się połączyć z siecią. Jeśli nawiązujesz połączenie z kontem programu Exchange za pośrednictwem sieci Web, użyj przeglądarki, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać dostęp do witryn sieci Web.

Przyczyna: serwer z uruchomionym Microsoft Exchange Server jest niedostępny.

Rozwiązanie:    sprawdź połączenie z serwerem Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Konta.

 2. Popatrz na pozycję konta serwera Exchange w lewym okienku. Jeśli występuje problem z połączeniem, ikona wskaźnika będzie pomarańczowa.

Wskaźnik Brak połączenia

Jeśli wcześniej nawiązano połączenie z kontem, spróbuj nawiązać z nim połączenie z innej aplikacji programu Exchange, takiej jak Outlook w sieci Web. Możesz również sprawdzić stan serwera Exchange, kontaktując się z jego administratorem.

Przyczyna: Konto serwera Exchange wymaga logowania przy użyciu zaszyfrowanego kanału.

Rozwiązanie:    Skontaktuj się z administratorem serwera exchange, aby dowiedzieć się, czy Twoje konto wymaga zaszyfrowanego kanału. W takim przypadku sprawdź ustawienie dla tego kanału.

 1. Z menu Narzędzia wybierz pozycję Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Serwer.

 4. W obszarach Microsoft Exchange i Usługa katalogowa zaznacz pola wyboru Użyj protokołu SSL do nawiązywania połączeń.

Przyczyna: Komputer wymaga nawiązania połączenia z serwerem Exchange przy użyciu pocztowego serwera proxy.

Rozwiązanie:    skontaktuj się z administratorem konta serwera Microsoft Exchange.

Zapytaj administratora konta serwera Exchange, który serwer proxy ma być używany do łączenia się z serwerem Exchange. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania połączenia z serwerem proxy, zobacz Pomoc systemu Mac OS.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×