Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Usługa wiadomości może zostać przerwana z kilku powodów. Są to najczęściej spotykane problemy.

Przyczyna: program Outlook nie ma połączenia z Internetem lub siecią.

Rozwiązanie:    upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem lub siecią.

Aby sprawdzić, czy można uzyskać dostęp do witryn sieci Web, użyj przeglądarki internetowej. W sieci lokalnej sprawdź, czy można uzyskać dostęp do witryn intranetowych. Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania stanu połączeń sieciowych, zobacz Pomoc systemu Mac OS.

Rozwiązanie:    sprawdź, czy program Outlook jest w trybie online. W menu Outlook sprawdź, czy nie została zaznaczona opcja Praca w trybie offline.

Przyczyna: niektóre konta poczty e-mail POP i IMAP korzystają z serwera poczty wychodzącej (SMTP) wymagającego uwierzytelnienia.

Rozwiązanie:    włącz uwierzytelnianie SMTP dla konta POP lub IMAP.

Niektóre usługi poczty e-mail wymagają uwierzytelniania dla serwera SMTP. Jeśli po sprawdzeniu, czy ustawienia konta są poprawne, ale nadal nie możesz wysyłać wiadomości, spróbuj w wyłączyć uwierzytelnianie SMTP.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. W obszarze Serwer poczty wychodzącej kliknij przycisk Więcej opcji.

 4. W menu podręcznym wybierz typ uwierzytelniania, a następnie wprowadź wymagane poświadczenia.

Przyczyna: zapora stosowana przez usługodawcę internetowego lub działająca w sieci blokuje połączenia z serwerem poczty wychodzącej (SMTP) dla danej usługi poczty e-mail.

Rozwiązanie:    dowiedz się, czy usługodawca internetowy lub administrator sieci mogą udostępnić alternatywny serwer SMTP na potrzeby używanego konta POP lub IMAP.

Jeśli udało się uzyskać adres alternatywnego serwera SMTP, wprowadź ten adres w ustawieniach konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. W polu Serwer poczty wychodzącej wprowadź nazwę lub adres serwera.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera przenośnego w wielu miejscach, serwer SMTP, z których korzystasz w jednej lokalizacji, może nie działać w innych miejscach. Dla każdego połączenia internetowego może obowiązywać zapora z własnymi ograniczeniami.

Przyczyna: poświadczenia lub ustawienia konta są niepoprawne.

Rozwiązanie:    upewnij się, że nazwa użytkownika, hasło i inne ustawienia konta zostały wprowadzone poprawnie w oknie preferencji konta.

 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta zaznacz konto.

 3. Upewnij się, że wprowadzony adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

  Uwaga: Jeśli konto nadal nie działa poprawnie, spróbuj uzyskać od swojego dostawcy poczty e-mail szczegółowe informacje o sposobie konfigurowania konta w danej aplikacji pocztowej. Być może w przypadku tego konta są wymagane specjalne ustawienia umożliwiające nawiązanie połączenia, na przykład użycie protokołu SSL (Secure Sockets Layer), lub jest konieczne zastąpienie portu domyślnego. 

Przyczyna: sieć wymaga użycia serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerem poczty.

Rozwiązanie:    określ pocztowy serwer proxy w oknie Preferencje systemowe na komputerze.

W przypadku nawiązywania połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci czasami trzeba podać pocztowy serwer proxy. Informacje dotyczące właściwych ustawień pocztowego serwera proxy można uzyskać od administratora sieci. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wprowadzania tych ustawień, zobacz Pomoc systemu Mac OS.

Przyczyna: serwer poczty e-mail jest niedostępny.

Rozwiązanie:    Upewnij się, że serwer poczty jest w trybie online.

Jeśli wcześniej można było połączyć się z kontem, może to oznaczać, że serwer poczty jest w trybie offline. Aby sprawdzić, czy serwer poczty jest dostępny, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem sieci.

Informacje pokrewne

Outlook dla komputerów Mac: Nie otrzymuję wiadomości e-mail ani innych elementów na moim koncie Exchange.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×