Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Klikając dowolną nazwę funkcji na poniższej liście, można uzyskać szczegółową pomoc na temat danej funkcji.

Nazwa funkcji

Typ i opis

ACOT

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

ARABSKIE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

PODSTAWA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES

Funkcje statystyczne.    Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

BITAND

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO

Funkcje inżynierskie.    Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITOR

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO

Funkcje inżynierskie.    Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITXOR

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

KOMBINACJE.A

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.   
Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

COT

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COTH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cotangens kąta.

CSC

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosecans kąta.

CSCH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

DNI

Funkcje daty i godziny.    Zwraca liczbę dni między dwiema datami.

DZIESIĘTNA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

ENCODEURL

Funkcje sieci Web.    Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL.

FILTERXML

Funkcje sieci Web.    Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

FORMUŁA.TEKST

Funkcje wyszukiwania i odwołań.    Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst.

GAMMA

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartość funkcji gamma.

GAUSS

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

JEŻELI.ND

Funkcje logiczne.    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D. W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

COSH.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBA.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBA.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

TAN.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie.    Zwraca tangens liczby zespolonej.

CZY.FORMUŁA

Funkcje informacyjne.    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę.

ISO.NUM.TYG

Funkcje daty i godziny.    Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

WARTOŚĆ.LICZBOWA

Funkcje tekstowe.    Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

O.CZAS.TRWANIA

Funkcje finansowe.    Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

PERMUTACJE.A

Funkcje statystyczne.    Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

RÓWNOW.STOPA.PROC

Funkcje finansowe.    Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

SEC

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca secans kąta.

SECH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca secans hiperboliczny kąta.

ARKUSZ

Funkcje informacyjne.    Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie.

ARKUSZE

Funkcje informacyjne.    Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu.

SKOŚNOŚĆ.P

Funkcje statystyczne.    Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

ZNAK.UNICODE

Funkcje tekstowe.    Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE

Funkcje tekstowe.    Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

WEBSERVICE

Funkcje sieci Web.    Zwraca dane z usługi sieci Web.

XOR

Funkcje logiczne.    Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×