Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NPER w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu.

Składnia

NPER(stopa;rata;wb;[wp];[typ])

Szerszy opis argumentów NPER oraz więcej informacji o funkcjach dotyczących renty znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji NPER występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków.

  • Wb    Argument wymagany. Obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności.

  • Wp    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, za jego wartość jest uznawane 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0).

  • Type (Typ)    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

-100

Płatność dokonywana w każdym okresie

-1000

Wartość bieżąca

10000

Wartość przyszła

1

Termin płatności przypada na początek okresu (patrz powyżej)

Formuła

Opis

Wynik na żywo

=NPER(A2/12; A3; A4; A5; 1)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach

59,6738657

=NPER(A2/12; A3; A4; A5)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach przy spłatach dokonywanych na początku okresu

60,0821229

=NPER(A2/12; A3; A4)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach przy wartości przyszłej wynoszącej 0

-9,57859404

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×