Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NPER w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji polegającej na okresowych, stałych wpłatach przy stałym oprocentowaniu.

Składnia

NPER(stopa;rata;wb;[wp];[typ])

Szerszy opis argumentów NPER oraz więcej informacji o funkcjach dotyczących renty znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji NPER występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków.

  • Wb    Argument wymagany. Obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności.

  • Wp    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, za jego wartość jest uznawane 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0).

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

-100

Płatność dokonywana w każdym okresie

-1000

Wartość bieżąca

10000

Wartość przyszła

1

Termin płatności przypada na początek okresu (patrz powyżej)

Formuła

Opis

Wynik na żywo

=NPER(A2/12; A3; A4; A5; 1)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach

59,6738657

=NPER(A2/12; A3; A4; A5)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach przy spłatach dokonywanych na początku okresu

60,0821229

=NPER(A2/12; A3; A4)

Okresy inwestycji przy powyższych warunkach przy wartości przyszłej wynoszącej 0

-9,57859404

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×