Typ danych    Liczba

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Numer zadania w konspekcie zawiera liczbę reprezentującą pozycję skojarzonego zadania w hierarchicznej konspekt zadania. Numer konspektu zadania jest podobny do kodu struktury podziału pracy (SPP) z tym wyjątkiem, że numer konspektu zadania jest automatycznie wprowadzany przez Project.

Sposób obliczania    Project numer konspektu przydziału zgodnie z poziomem sekwencji i konspektu skojarzonego zadania w hierarchii konspektu projektu. Pierwsze zadanie ma numer konspektu 1. Numer podzadanie wyświetlany bezpośrednio pod pierwszym zadanie sumaryczne ma numer konspektu 1,1. Następne podzadowanie na tym samym poziomie ma numer konspektu 1,2. Pierwsze podzadowanie tego podzadaku ma numer konspektu 1.2.1. Zadanie o numerze konspektu 7,2 wskazuje, że jest to drugie podzadowanie w siódmym zadaniu najwyższego poziomu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Numer zadania w konspekcie do widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie pozycji zadania przydziału w strukturze konspektu projektu. Jeśli numery konspektu są numerowane jako kody SPP, może to ułatwić identyfikowanie zadań według numerów.

Przykład    Podczas raportowania postępu przydziałów wolisz używać numerów konspektu zamiast nazw zadań. Aby wyświetlić numery konspektu, należy dodać pole Numer zadania w konspekcie do widoku Użycie zasobu.

Uwagi    Pole Numer zadania w konspekcie jest dostępne tylko w widoku Użycie zasobu, a nie w widoku Obciążenie zadaniami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×