Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Excel udostępnia różne sposoby znajdowania średniej zbioru liczb. Za pomocą funkcja można na przykład obliczyć średnią prostą, średnią ważoną lub średnią z wyłączeniem określonych wartości.

Użyj podanych przykładowych danych i poniższych procedur, aby dowiedzieć się, jak obliczać średnie.

Kopiowanie danych przykładowych

Aby lepiej zrozumieć te czynności, skopiuj poniższe dane przykładowe do komórki A1 w pustym arkuszu.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz poniższe przykładowe dane.

  Uwaga: Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn (1, 2, 3...  A, B, C...) podczas kopiowania przykładowych danych do pustego arkusza.

  Wybieranie przykładowych danych w Pomocy

  Zaznacz dane przykładowe

  Jakość jednostki

  Cena za jednostkę

  Liczba zamówionych jednostek

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Średnia jakość jednostki

  Średnia cena za jednostkę

  Średnia jakość dla wszystkich jednostek powyżej 5

 3. Naciśnij klawisze Przycisk Polecenia. + C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1, a następnie naciśnij klawisze Przycisk Polecenia. + V.

Obliczanie średniej prostej

 1. Zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie Jakość jednostki).

 2. Na karcie Formuły kliknij strzałkę obok pozycji Autosumowanie Przycisk Autosumowanie, a następnie kliknij pozycję Średnia.

  Wynik to 8,166666667.

Obliczanie średniej dla komórek nieprzylegających

 1. Zaznacz komórkę, w której ma być wyświetlana średnia, na przykład komórkę A8, czyli komórkę po lewej stronie komórki zawierającej tekst "Średnia jakość jednostkowa" w przykładowych danych.

 2. Na karcie Formuły kliknij strzałkę obok pozycji Autosumowanie Przycisk Autosumowanie, kliknij pozycję Średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Kliknij komórkę zawierającą właśnie utworzoną średnią, komórkę A8 w tym przykładzie.

  Formuła jest wyświetlana w pasek formuły, =ŚREDNIA(A2:A7), jeśli korzystasz z danych przykładowych.

 4. Na pasku formuły zaznacz zawartość między nawiasami, czyli A2:A7 , jeśli korzystasz z danych przykładowych.

 5. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Przycisk Polecenia. i kliknij komórki, dla których chcesz obliczyć średnią, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Na przykład wybierz pozycję A2, A4 i A7, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Program Excel zamieni odwołanie do zaznaczonego zakresu w funkcji ŚREDNIA na odwołania do komórek, które zostały zaznaczone. W tym przykładzie wynik to 8.

Obliczanie średniej ważonej

W tym przykładzie oblicza się średnią cenę zapłaconą za jednostkę we wszystkich zamówieniach, gdzie każde zamówienie jest dla innej liczby jednostek w innej cenie za jednostkę.

 1. Zaznacz komórkę A9, która jest komórką po lewej stronie komórki zawierającej tekst "Średnia cena za jednostkę".

 2. Na karcie Formuły kliknij pozycję Wstaw funkcję , aby otworzyć okienko Konstruktor formuł .

 3. Na liście Konstruktor formuł przewiń w dół i kliknij dwukrotnie pozycję SUMA.ILOCZYNÓW.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcję, kliknij Search pola funkcji, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać tekst SUMA.ILOCZYNÓW.

 4. Kliknij pole obok pozycji tablica1, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od B2 do B7 (wartości w kolumnie Cena za jednostkę).

 5. Kliknij pole obok tablicy2, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie Liczba jednostek zamówionych).

 6. Na pasku formuły kliknij po prawej stronie nawiasu zamykającego formuły, a następnie wpisz /

  Jeśli nie widzisz paska formuły, w menu Widok kliknij pozycję Pasek formuły.

 7. Na liście Konstruktor formuł kliknij dwukrotnie pozycję SUMA.

 8. Zaznacz zakres w polu liczba1 , naciśnij klawisz DELETE, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie Liczba jednostek).

  Pasek formuły powinien teraz zawierać następującą formułę: =SUMA.ILOCZYNÓW(B2:B7;C2:C7)/SUMA(C2:C7).

 9. Naciśnij klawisz RETURN.

  Ta formuła dzieli całkowity koszt wszystkich zamówień przez całkowitą liczbę zamówionych jednostek, co powoduje, że średnia ważona za jednostkę wynosi 29,38297872.

Obliczanie średniej, która ignoruje określone wartości

Możesz utworzyć formułę, która nie będzie zawierać określonych wartości. W tym przykładzie utworzysz formułę do obliczania średniej jakości jednostki dla wszystkich jednostek o klasyfikacji większej niż 5.

 1. Zaznacz komórkę A10, która jest komórką po lewej stronie komórki zawierającej tekst "Średnia jakość dla wszystkich jednostek powyżej 5".

 2. Na karcie Formuły kliknij pozycję Wstaw funkcję , aby otworzyć okienko Konstruktor formuł .

 3. Na liście Konstruktor formuł kliknij dwukrotnie pozycję ŚREDNIA.JEŻELI.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcję, kliknij Search pola funkcji, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać ciąg ŚREDNIA.JEŻELI.

 4. Kliknij pole obok zakresu, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie Cena za jednostkę).

 5. Kliknij pole obok pozycji kryteria, a następnie wpisz ">5".

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  Formuła wyklucza wartość z komórki A7 z obliczeń i daje średnią jakość jednostkową wynoszącą 8,8.

  Porada: Aby użyć funkcji ŚREDNIA.JEŻELI do obliczenia średniej, która nie zawiera wartości zerowych na liście liczb, wpisz "<>0" w polu obok pozycji kryteria.

Zobacz też

Obliczanie sumy bieżącej

Obliczanie procentów

ŚREDNIA, funkcja

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×