You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Jeśli obraz w wiadomości e-mail znajduje się w bok lub do góry nogami, możesz obrócić go do pozycji pionowej.

Obracanie obrazu wysłanego do Ciebie w wiadomości e-mail

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość, aby ją otworzyć. (Nie można edytować wiadomości w okienku odczytu, więc należy ją otworzyć w osobnym oknie).

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Przenoszenie wybierz pozycję Akcje > Edytuj wiadomość (jeśli nie widzisz pozycji Akcje, wybierz pozycję Przycisk Więcej akcji przenoszenia. > Edytuj wiadomość).

  Wybierz pozycję Akcje, a następnie wybierz pozycję Edytuj wiadomość.

 3. Wybierz zdjęcie, które chcesz obrócić.

 4. Na karcie Formatowanie obrazu (lub tylko Formatowanie) w grupie Rozmieszczanie wybierz pozycję Obróć Przycisk Obróć., a następnie wybierz odpowiednią opcję obrotu (Obróć w prawo, Obróć w lewo, Przerzuć w pionie itp.).

  Przycisk Obróć znajduje się na karcie Formatowanie na wstążce w grupie Rozmieszczanie.

Obracanie obrazu, który wysyłasz do innej osoby

 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz obrócić.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu (lub tylko Formatowanie) w grupie Rozmieszczanie wybierz pozycję Obróć Przycisk Obróć., a następnie wybierz odpowiednią opcję obrotu (Obróć w prawo, Obróć w lewo, Przerzuć w pionie itp.).

  Przycisk Obróć znajduje się na karcie Formatowanie na wstążce w grupie Rozmieszczanie.

Obracanie obrazu wysłanego do Ciebie w wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Zapisz obraz jako.

 2. Nadaj obrazowi wyraźną nazwę i zapisz go na dysku twardym.

 3. Otwórz Eksplorator plików i przejdź do folderu, w którym został zapisany obraz.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik obrazu i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Zdjęcia.

 5. U góry wybierz przycisk Obróć .

  Przycisk Obróć na pasku narzędzi aplikacji Zdjęcia.

  (Każde kliknięcie powoduje obrócenie obrazu w prawo o 90 stopni).

 6. U góry wybierz wielokropek [...], a następnie wybierz pozycję Zapisz jako

  Na pasku narzędzi wybierz wielokropek, aby otworzyć menu Zobacz więcej, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

  Ta akcja zapisuje obrócony obraz jako plik oddzielony od oryginalnego obrazu.

Obracanie obrazu, który wysyłasz do innej osoby

Użyj aplikacji Zdjęcia, aby obrócić obraz przed wstawieniem go do wiadomości e-mail. 

 1. Otwórz Eksplorator plików i przejdź do folderu, w którym jest przechowywany obraz.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik obrazu i wybierz polecenie Otwórz za pomocą > Zdjęcia.

 3. U góry wybierz przycisk Obróć .

  Przycisk Obróć na pasku narzędzi aplikacji Zdjęcia.

  (Każde kliknięcie powoduje obrócenie obrazu w prawo o 90 stopni).

 4. U góry wybierz wielokropek [...], a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

  Na pasku narzędzi wybierz wielokropek, aby otworzyć menu Zobacz więcej, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

  Ta akcja zapisuje obrócony obraz jako plik oddzielony od oryginalnego obrazu.

 5. Przełącz się naOutlook i wstaw do wiadomości obrócony plik obrazu: Poniżej treści wiadomości w pobliżu przycisków Zapisz i Odrzuć wybierz pozycję Wstaw obrazy w tekście:

  Poniżej treści wiadomości wybierz przycisk Wstaw obrazy online.

 6. Przejdź do folderu, w którym jest przechowywany obrócony obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Obracanie obrazu wysłanego do Ciebie w wiadomości e-mail

 1. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij obraz, a następnie wybierz polecenie Zapisz jako.

 2. Zapisz obraz na dysku twardym komputera Mac.

 3. Przejdź do programu Finder i przejdź do właśnie zapisanego pliku.

 4. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć obraz.

  Obraz zostanie otwarty w oknie Podgląd

 5. Na przycisku paska narzędzi u góry użyj przycisku Obróć w lewo Przycisk Obróć w lewo. , aby obracać obraz o 90 stopni, aż zostanie odpowiednio umieszczony.

 6. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz.

Obracanie obrazu, który wysyłasz do innej osoby

 1. Zaznacz obraz wstawiony do wiadomości.

 2. Kliknij i przytrzymaj uchwyt obrotu powyżej środka górnego obszaru obrazu. Przeciągnij mysz w kierunku, w jakim chcesz obrócić obraz, a następnie zwolnij przycisk myszy. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×