Ochrona dokumentu za pomocą hasła

W hasłach jest zróżnicowa wielkość liter i może mieć maksymalnie 15 znaków.

Program Word nie oferuje możliwości odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia lub utraty. Przechowuj kopię hasła w bezpiecznym miejscu lub utwórz silne hasło, które zapamiętasz.

 1. Przejdź do części Informacje o > i > Chroń dokument >szyfruj przy użyciu hasła.

 2. Wpisz hasło, a następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.

 3. Zapisz plik, aby mieć pewność, że hasło zostanie wprowadzone.

 1. Przejdź do recenzji > Chroń dokument.

  Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Chroń dokument

 2. W obszarze Zabezpieczenia możesz wprowadzić hasło zabezpieczające dokument przed otwarciem i/lub modyfikacją. Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.

  Okno dialogowe Ochrona hasłem z wyróżnioną pozycją Zabezpieczenia

 3. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawieniaosobiste kliknij pozycję Zabezpieczenia Przycisk preferencji zabezpieczeń .

 3. W polu Hasło ochrony przed otwarciem wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję Zapisz tekst alternatywny .

Word Online zaszyfrować dokumentu przy użyciu hasła ani edytować dokumentów zaszyfrowanych przy użyciu hasła. Jeśli chcesz chronić plik hasłem, kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w klasycznej wersji programu Word. Po dodaniu ochrony hasłem otwórz dokument za pomocą programu klasycznego Word.

Resetowanie hasła dla administratorów IT

Jeśli obawiasz się, że użytkownicy końcowi w organizacji utracili dostęp do chronionych hasłem plików Office, narzędzie DocRecrypt może być dla Ciebie. Pamiętaj, że należy wdrożyć narzędzie DocRecrypt, ABY chronić dane pliki hasłem. DocRecrypt nie umożliwia odzyskiwania plików, które były chronione hasłem przed wdrożeniem docRecrypt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Usuwanie lub resetowanie haseł plików za pomocą docRecrypt.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×